Proband
ANE NR.1
Mette Poulsdatter Kraas

Hun levede omkring 1620 og døde 1685 i Øster Hornum, hun var gift omkring 1627 med:
Søren Jensen Buus, der er født i Hæsum i Øster Hornum sogn og blev begravet mellem 1660 og 1672.
De har Ane Nr. 488 og 489 i Slægtsbogen Vedrørende Anders Petterson og
Mette Cathrine Jensdatter side 204
I Slægtsbogen " Slægten Caspersen " har de Ane Nr. 424 og 425 side 202
endvidere i Slægtsbogen " Bejlegaard / Ingvordsen " Ane Nr.344 og 345 side 218.
Mette og Søren Buus s børn:
1. Anna Sørensdatter Buus født omkr.1628 gift med
!' ægteskab Simon Nielsen og 2' ægteskab med Peder Christensen Ollestrup
2. Jens Sørensen Buus født omkr. 1630 gift med:
1' ægteskab Maren Andersdatter 2' ægteskab Anna Hansdatter
3' ægteskab Margrethe Bislev.
3. Helvig Sørensdatter Buus født omkr. 1633 gift med
1' ægteskab Jens Andersen 2' ægteskab Jørgen Poulsen
4. Lars Sørensen Buus født omkr. 1636 ugift Degn begr. 1685 Ø.Hornum
4. Maren Sørensdatter Buus, født omkr. 1640 gift med:
1' ægteskab Michel Sørensen 2' ægteskab Chr.Andersen
5. Karen Sørensdatter Buus født omkr. 1645, gift med:
1' ægteskab Niels Wiffertsen 2' ægteskab Anders Norgaard
7. Niels Sørensen Buus født omkr. 1646 han var gårdmand i Nøtten i Ferslev sogn

8. Maren Sørensdatter Buus født omkr. 1652 gift med Niels Andersen Kjær i Guldbæk
9. Jørgen Sørensen Buus født omkr. 1654. Han fik Gården i Hæsum
10. Muligt Poul Sørensen Buus ?

En beskrivelse , frit efter Hæftet " SLÆGTEN " et tillæg 1997, ISBN 87-90331-02-8
Publiceret af Birgit Øskov og Anton Blaabjerg. en del af Dokumentationen for at Mette Poulsdatter er datter af Poul Nielsen Kraas.
Maren Bertelsdatter Kjærulf født omkring 1595 død 1656 gift omkring 1612 med Poul Nielsen Kras/Kraas i Nørholm .
Deres datter : Mette Poulsdatter (Kras/Kraas), f. senest 1614, død før 1685. Gift senest ca. 1631 med Søren Jensen Buus, født før 1610, død efter 1664, gårdmand i Hæsum i Øster Hornum Sogn.
Deres datter:
Anna Sørensdatter (Buus), ca. 1631 1697. Gift 1. g. ca. 1648 49 med Simon Nielsen, f. før 1625, d. 1667, fæster i Vestergård (halvdelen?) i
Nørholm By og Sogn, og 2. g. 1672 med Peder Christensen Olle eller Aalestrup (fra Aalestrup i Østerbølle Sogn), ca. 1644 1714, fæster i Vestergård i Nørholm. Anna Sørensdatter (Buus), hvis mor notorisk hed Mette Poulsdatter, lod 1657 tvilling sønner døbe Niels (død 1661) og Niels Kraas (Simonsen), senere kaldet Niels Poulsen (død 1697 i Nørholm) . Sidstnævnte blev altså opkaldt efter Niels Poulsen Kras, død 1657 i Nørholm, altså åbenbart en bror til mormoderen. Anna Sørensdatter (Buus) havde 1652 ladet en datter døbe Maren opkaldt efter oldemoderen Maren Kjærulf,

ANE NR.2
Poul Nielsen Kras (Kraas)
Født omkring 1580. død i Nørholm 1649, han boede i Nørholm 1610, hvor han antagelig var Birkefoged, han var en af egnens Stormænd , hvis bistand ofte påkaldtes i forskellige anliggender. Hans Gård lå under Trudsholm. Som adskillige andre Nørholmere drev han stort Sildefiskeri, og han havde en Ejendom i Kattesundet i Aalborg, ligesom han med sin Hustru fik en Part af Selvejergården Rævsgård med afbygge i Vadum Sogn. 1641 bortskødede han en Gård i Nibe. 1632 gav han og hustruen en Prædikestol til Nørholm Kirke, og 1643 lod de den staffere.
l Nørholm Kirke, hvor han antagelig er begravet, fandtes tidligere et Epitafium over ham.
han var gift med.

ANE NR.3
Maren Bertelsdatter Kjærulf,
Født omkring. 1595, død. Okt. 1656, begr. i Nørholm Kirke 4. Nov.. samme År.
Hun er datter af Bertel Pedersen Kjærulf, (søn af Peder Andersen Kjærulf og hustru Karen Bertelsdatter Hørby)
Deres børn:
2-1.: Niels Poulsen Kraas født omkring 1615 død i Nørholm 30-01-1657
2-2.: Karen Poulsdatter Kraas født omkring 1614 død i Nørhalne, Biersted sogn 1698 gift med Jens Bertelsen Kjærulf født i ø. Aslund Gårdfæster i Nørhalne, død O.1685 i Nørhalne.
2-3.: N.N. Poulsdatter Kraas hun var gift med Oluf Pedersen Kjærulf i Vadum torp
2-4.: Anna Poulsdatter Kraas hun var gift med Christen Mortensen Delefoged
til Aalborghus og Ridefoged i Himmerland, boede i Svenstrup
2-5.: Bertel Poulsen Kraas, som var Student fra Aalborg 1643,
2-6.: Poul Poulsen Kraas han døde i Nørholm 4-05-1685, han var gift
2 gange 1 st gang med Anne Andersdatter som var Enke
2 den gang med: Anne Thomasdatter
2-7.: Else Poulsdatter Kraas død på Øland 27-03-1650 , hun var gift med Peder Nielsen Klim, sognepræst til Øland
2-8.: Maren Poulsdatter Kraas død i Nørholm 8-09-1671, hun var gift med Mads Sørensen Wolf Birkefoged i Nørholm Birk
2-9.:Inger Poulsdatter Kraas, hun var gift før 1651 med Poul Knudsen Skytte, som er begravet Aalborg Budolfi sogn 5-05-1659 , Gift 2 den gang med Kaptajn Daniel Zimmermann i Aalborg
Ane Nr.1.: Mette Poulsdatter Kraas. se hos hende.
(Maren kan ikke være datter af Bertel Bertelsen Kjærulf, som det er beskrevet i "De Kjærulfske Studier ", Bertel Bertelsen Kjærulf, hvis navn intet Steds er truffet, men som antagelig har boet i Himmerland Nibeegnen i Slutningen af det 16. Aarh, se under ANE NR 6)
C. Klitgård skriver i " De Kjærulfske Studier "
Hun var datter af ( Bertel Bertelsen Kjærulf, søn af Bertel Andersen Kjærulf i Aslund og Gertrud Pedersdatter Munk af den adelige Slægt fra Haubro.)
Denne oplysning er dog senere rettet til at Maren er datter af Bertel Pedersen Kjærulf og Inger Pedersdatter Skriver, denne ændring er sket , ved at Genealogen Anton Blaabjerg og andre Slægtsforskere ved udarbejdelse af , Brygger I. C. Jacobsen stifteren af Carlsberg Bryggeriet, og søn Carl Jacobsen , deres Slægtsforbindelser
Materialet er samlet i et tillæg til "SLÆGTEN " forum for Slægtshistorie 1997.
ISBN 87-90331-02-8. og udført af Birgit Øskov og Anton Blaabjerg, de bygger deres oplysning på Artikkel skrevet af Chr. Værnfelt i Jyske Samlinger 5-5. 1941-1942 .Flæskum Herreds Selvejerbønder. dette må vi betragte som rigtig,

Efterfølgende er der skrevet : Et uddrag fra " De Kjærulfske Studier "
Maren Bertelsdatter Kjærulf, f. o. 1595, død ca. 27. Okt begravet i Nørholm Kirke ved Nibe 4. Novbr. 1656. gift med Poul Nielsen Kraas, f. o. 1580? død 1649. Poul Kraas (Kras, Krase, Kraase, navnet udtales med langt a) boede 1610 i Nørholm, hvor han vist var Birkefoged og var en af Egnens Stormænd. Antagelig var han broder til den samtidige Herredsfoged i Hornum Herred Lars Nielsen Kraas i Molbjerg i Ø. Hornum Sogn, hvis søn senere var Værge for en af Pouls døtre, og ligesom så mange andre synes han at have været interesseret i det store Limfjords Sildefiskeri, thi vi ser ham i Forretningsforbindelser rundt om, og han havde Ejendom i Kattesundet i Aalborg han var åbenbart en Mand, der nød Anseelse i vide Kredse,
Han var nærværende, da Ane Pedersdatter Kjærulf på Egholm o. 1620 delte sin Gård med sønnen Peder Kjærulf (se E g h o l m I i n i e n), og ligeledes ser vi, at han stod i Forbindelse med Kjærulferne i Vadum. 1631 havde Jens Andersen i Vadumtorp beligget Herredsfoged Lars Pedersen ( Kjærulfs ) datter, og da Jens Andersens Hustru var beslægtet med Lars Pedersens datter i så nær Grad, at Mandens Elskovshandel var kriminel. rømte Jens Andersen, da Sagen mod ham blev forfulgt til Herredstinget af Lensmanden på Aalborghus, og hans halve Boslod blev tildømt Kronen .
Jens Andersen må imidlertid have fået Sagen ordnet, thi i Efteråret 1632 var han atter på Egnen. den 29. Oktober 1632 kom Poul Kraas og Jens Christensen
Klitgaard fra Nørholm gående gennem Bispensgade i Aalborg på vej til Slottet for at lade Kongens Skat skrive.
De mødte da Jens Andersen, og da de kom tæt hen tog Poul Kraas sin Hat af og rakte sin Hånd ud imod ham og ønskede ham velkommen hjem. Men Jens Andersen greb sit Værge, som han gik med under armen , og sagde til Poul:
Du skal få den del, du bør have, for det du har gjort imod mig i min fraværelse, og i det samme løb Jens Andersen ind på Poul Kraas og stødte ham for brystet med sin højre hånd samt " skjæbede " med Munden. De to Nørholmboere stødte ham nogle gange bort, men så sagde Jens Andersen til Poul Kraas: " Er du så god en Karl, som du holder dig for, kom da med udenfor byen og slås fra dig " Hvortil Poul Kraas sagde " Du er ikke den som jeg eller nogen god karl bør slås med, men der skal blive slåst med dig på de steder, som du fortjener " og så gik Poul Kraas til Slottet, medens Jens Andersen svang sin Kårde og truede og undsagde ham. Poul Kraas lod så Jens Andersen tiltale ved Aalborg Byting
og fremlagde her et Tingsvidne af Nørholm Birketing 21. Dec. 1632 med Jens Klitgaards vidnesbyrd. Jens An(tersen forlangte imidlertid sagen behandlet ved sit Værgeting.
Poul Kraas var Ejer af en Del af Rævsgaard i Vadum og 1651 indstævnede hans Børn for Kjær Herredsting i Anledning al en Udskiftning af Ø. Halne Kær. Det kan jo også tænkes, at disse Børn havde fået omskrevne Gaardsparter fra deres Moder, idet hun ved Skiftet efter Poul Kraas kan have udlagt Børnene parter i Rævsgaard i Stedet for andet Gods, som hun ønskede at beholde , Så vidt vides, havde hun 9 børn ,der dog her må forbigås.
1632 gav Poul Kraas og hustru en Prædikestol til Nørhlolm Kirke. 1650 lod Maren Bertelsdatter Kjærulf Altertavlen i Nørholm Kirke Staffere, " som hendes salig mand havde udlovet ".

ANE NR.4
Niels Poulsen Kraas
f. 15-- , død ;? Han nævnes1562 i Aalborghus Jordebog som Ejer af en Gaard i Molbjerg med en meget stor Afgift, deriblandt den fra de gamle Selvejerrettigheder hidhørende og ganske usædvanlig store Afgift af 12 Skilling Ledingspenge.
Han fik 14. November. 1560 tilligemed sin Hustru Livsbrev på Kronens Gård Vestergaard i Hornum Herred, hvor han boede , og 23. December. 1579 Fik han Bestalling som Herredsskriver i Hornum Herred, samme År klagede han over, at Landgilden af hans Gård for nogen Tid siden var blevet forhøjet med 14 Hestes Gæsteri, 3 ½ Kande Honning, 1 Får, 2 Lam og andre Smaabeder, og Lensmanden paa Aalborghus fik derfor 8. Januar 1581 Ordre til at undersøge Sagen og eventuelt nedsætte Landgilden. Niels Kraas i Molbjerg anses endnu 1617 blandt de talrige Personer fra Nær og Fjern, der ejede Grunde i Nibe, af hvilke der svaredes Jordskyld til Aalborghus; det var almindeligvis Grunde, hvorpå der var opført Fiskeboder, som benyttedes i Sæsonerne for Sildeflskeriet i Limfjorden; men det er dog uvist, om han endnu levede på den Tid, for i Jordskyldslisterne blev Navnene ofte ikke rettede gennem lange Tider. Derimod vides det, at han ca. 1590 byggede et Hus med Kælder i Nibe. Han var gift med
ANE NR.5
Anne Bertelsdatter Hørby
af den adelige Slægt fra Vesterris i Rinds Herred; hun nævnes i Livsbrevet 1560 og døde 1594, og hun var Datter af Bertel Andersen til Vesterris, hvis Søn Laurids Bertelsen til Vesterris var Slotsfoged på Aalborghus ca. 1566-1570.
Deres Børn :
Ane Nr.2: Poul Nielsen Kraas
2-1.: Margrethe Nielsdatter Kraas født omkring 15... død i Nibe 1647 hun var gift i 1st Ægteskab med Thomas Andersen i Binderup , gift i 2 Ægteskab med Jacob Sørensen, Brygger og Brændevinsbrænder i Nibe
2-2.: Corfitz Nielsen Kraas han nævnes i Nørholm 1618 sammen med Broderen Poul , ingen Livsarvinger
2-3 Maren Nielsdatter Kraas , hun var gift med Peder Kuri de boede en tid i Nibe.
2-4.: Lars Nielsen Kraas han boede 1636-1637-og 1654 i Svenstrup, men 1663 og senere i Molbjerg han var 1617 og 1619 Herredsfoged i Hornum Herred han var gift med : Mette Andersdatter der nævnes 1637 i Molbjerg
ANE NR.6
BERTEL PEDERSEN KJÆRULF
Boede i Torpet i Vadum sogn og står i Jordebogen 1617-1618 (Bertel Kjærulf ) som bruger af 4 Bol og 1 Gadehus, men ellers vides der intet om ham udover at han ifølge Peder Dyrskjøt var gift med en datter af Peder Skriver i Ferslev i Fleskum Herred
Gift med:
ANE NR.7
INGER PEDERSDATTER SKRIVER
Datter af : Peder Christensen Skriver.
I stedet for dette par, har C. Klitgaard i " De Kjærulfske Studier " Skrevet en Bertel Bertelsen Kjærulf, som han dog ingen steder havde stødt på, altså en Imaginær ( tænkt) person. gift med Gjertrud Pedersdatter Munch.
Han er her erstattet med ovenstående Bertel Pedersen, som også er omtalt i bogen" De Kjærulfske Studier " og dokumentationen på at han er den rigtige person på dette sted findes i " Jyske Efterretninger " 5' række V' bind 1941 - 1942 en artikel skrevet af Chr. Værnfelt , på side 148 -149 med følgende oplysninger ,
Kopi fra ovenstående Jyske Efterretninger:
Just Pedersen i Ferslev Herredsfoged. Han var Søn af Per Skriver, Kronens Delefoged og Tingskriver i Fleskum Herred. Per ejede Skudshale og en mindreGård i Dall By, men boede i Ferslev på en af Kronens Gårde der, foruden den Gård, han beboede, havde han endnu en af Kronens Gårde i Ferslev i Fæste.
Den 28. Januar 1573 udstedte Kong Frederik II et åbent Brev, at Per Skriver i Ferslev må være fri for Afgift af den Gård, som hen selv har fæstet, så længe han bruges af Lensmanden på Aalborghus som Delefoged og Herredsskriver
Per Skriver døde kort før 1600; thi nævnte År sad hans Enke for Gården i Ferslev, der senere overtoges af Sønnen Just Pedersen i Dall.
Af Per Skrivers Børn kendes foruden Just. Datteren Inger, der var gift med Bertel Pedersen Kjærulf i Vadumtorp, og Lars Pedersen i Østerhaldne (?).
Bertel Kjærulf og Inger havde blandt flere Børn Datteren Maren, der blev gift med Birkedommer Povl Kraas i Nørholm, og Sønnen Peder Bertelsen i Vadumtorp. Peders Datter Inger blev o. 1619 gift med Jens Andersen, som overtog hendes hjem.
Forannævnte Jens Andersen lavede i 1639 stor Familieskandale, idet han " underfundigt havde lokket og beligget " sin Svigerfaders søskendebarn, Ane Larsdatter, datter af Herredsfoged Lars Pedersen i Østerhaldne, uanset at Jens Andersens Hustru endnu levede og var beslægtet med Ane i 2. og 3. Led.
Jens Andersens halve Boslod tildømtes Kronen, og han måtte i nogen Tid rømme fra Egnen. (se tidligere skrevet), Ane dømtes ligeledes
1619 gav Jens Andersen i Vadum 60 Daler i Stedsmaal af 4 Boliger med tvende Gadehusjorder, som Bertel Kjærulf fradøde (Aalborghus Lens Stedsmaalsliste). Denne Gård er Store Vadumtorp (.Martr. 10), nu Svend Rønns Gård.
Bertel Kjærulf, der allerede 1584 boede der, samlede kort efter 1600 Gården ved af Kronen at fæste 6 mindre Ejendomme, som han lagde sammen (Bertels Navn og Segl findes i Hyldingsakten 1584).
BERTEL og INGER PEDERSDATTER SKRIVERs børn:
7 -1:. Lars Bertelsen Kjærulf
7 - 2:. Peder Bertelsen Kjærulf boede i Torpet 1618
7 - 3:. Peder Bertelsen Kjærulf f.o.1586 i Vendsyssel Student fra Aalborg 1605
ANE nr. 3 Maren Bertelsdatter Kjærulf se hos hende.
ANE NR.8
Muligt
JENS KRAASZ
1507 træffer vi ham som Kannik i Viborg, men hans forbindelse til Slægten i Molbjerg er ikke bevist..
han var sikkert gift , med hvem aner vi ikke noget om.

ANE NR.10
BERTEL ANDERSEN HØRBY
Som levede i Vesterriis i Rinds Herred, han stævnedes 1535 for et Overfald han havde begået overfor PER GIED i Sønderlund, han tilskødede sammen med sin hustrus Brødre og Svoger 1550 til PEDER EBBESEN GALT et af deres Frænde Provst OLUF PEDERSEN UDSØN i Aarhus stiftet Vikarie,
Han afkøbte 1559 de ufri Arvinger efter Husfru INGE BENDERUP i Suldrup deres Arvepart i en gård i Dyrby m.m. som han igen solgte 1562 til OTTE BRAHE.:
Han levede 1574. Gift med:
ANE NR. 11
KAREN LAURITSDATTER UDSEN
Datter af Laurits Simonsen Udsen og hustru Margrethe Galskjøt
Deres Børn:
10-1.: LAURITS BERTELSEN H0RBY, han var i fire år Slotsfoged på Aalborghus han var gift med: Anne Madsdatter Skade.
10-2.: ANNE BERTELSDATTER Hørby gift med NIELS POULSEN i Molbjerg
10-3 .: INGEBORG BERTELSDATTER HØRBY, gift med Anders Skriver i Testrup
10-4. INGJERD BERTELSDATTER HØRBY gift med: HANS LAURITSEN i Testrup.
Ane Nr. 5.: MAREN BERTELSDATTER HØRBY se hos hende..
ANE NR.12
PEDER ANDERSEN KJÆRULF
Peder Andersen Kjærulf boede i ø. Halne i Vadum sogn på samme Gårds eje som Broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt Sognets 4 frie bønder i Præsteindberetningen 1568 ligesom han anføres som ejer .af et boel og 3 Huse frit bondegods der i sognet. Bolet var vist den såkaldte Refsgård der var Nabogård med Fogedgård og måske oprindelig var Afbyggersted herfra, den kaldtes i ældre tid ofte Refbol. ifølge Dyrskjøt var Peder Anders Kjjærulf Herredsfoged 1570 på hvilket tidspunkt han må have været en gammel Mand , men antagelig har han kun
midlertidig ( denne dag ) fungeret som dommer på tinget, thi hans broder Anders nævnes endnu 1577 som Foged og havde da beklædt denne stilling i en lang Årrække.
Peder Kjærulf var gift med
Karen Bertelsdatter af Vesterbæk, søster til hans broder Anders' hustru de
var døtre af den adelige slægt Hørby .
ANE NR.13
KAREN BERTELSDATTER HØRBY
Datter af Bertel Andersen Hørby

Det er ikke Iykkedes mig at finde, hvornår Anders Kjærulf døde, men derimod ved vi fra Dyrskjøt, at han var 2 Gange gift. Hans første Hustru var Marin Bertelsdatter af "Wester bech i Himmersyssel ? med hvem han skal have haft 1 Søn og 2 Døtre. Jeg har forgæves søgt at udfinde, hvor Vesterbæk i Himmerland lå; der kunde være ment Vester Ørbæk i Løgsted Sogn eller Vester Stræt i Vilstesd Sogn, på hvilke Steder der boede ansete Bondeslægter; man kan også gætte på Vesterris i Testrup Sogn, der tilhørte den adelige Slægt, og som på en Tid, der nok kunde passe (1546), tilhørte Bertel Andersen Hørby, hvis Søn Laurids netop var Slotsfoged på Ålborghus ved den Tid, da Anders Kjærulf opnåede at få de føromtalte Livsbreve for sig og Søn; og endelig kan man tænke på Vesbæk eller Vestbæk i Romiund Sogn, der ganske vist ikke ligger i Himmerland, men i det gamle Omersyssel, dog så nær ved Grænsen, at en sådan Fejltagelse vilde være forståelig. En Bertel Skriver nævnes 1546 som Tingholder i Vorde Birk, og en Troels Bloch i Vestbæk, fik 11. Febr. 1592 Stadsfæstelsesbrev på Livstid på Kirkens halve Korntiende i Vorde Sogn. Nærmere har jeg ikke kunnet komme Løsningen af Spørgsmålet om Marin Bertelsdatters Herkomst. Hvem Anders Kiærulfs 2den Hustru var, siger Dvrskjøt ikke.

ANE NR.14
PEDER CHRISTENSEN SKRIVER
Født før 1545 og død senest 1599, Peder Skriver ejede gården Skudshale i Dall by og sogn, men han boede senere i en Krongård i Ferslev by og sogn .
Han var senest 1573 delefoged og Herredsskriver i Fleskum Herred.
Han var gift før 1570 med en os Ukendt .( Se ligeledes hos Ane nr. 6 og 7 )
Deres børn, bl a.:
19 - 1:. Just Pedersen Skriver født før 1570 og død 1634 i Ferslev by
Ane nr.7:. Inger Pedersdatter Skriver se hos hende.
ANE NR. 20
ANDERS BERTHELSEN HØRBY
Vi ved han er søn af: Bertel Christensen Hørby, der er ikke skrevet noget om ham.
han var gift med:
ANE NR. 21
INGE JEPSDATTER BENDERUP
de havde sønnen:
Ane nr.10.: Bertel Andersen Hørby
Inger Jepsdatter i Suldrup af lavadelsslægten Benderup, gift første gang med lavadelsmanden Anders Hørby, anden gang med bonden Just Mortensen i Suldrup har gennem de senere år interesseret flere, bl.a. Knud Prange, i "Silkebroderet socialhistorie" og "Lavadelsskæbner i senmiddelalder og renæssance" , Anton Blaabjerg i "Omkring gravstenen i Testrup kirke" og Poul Christensen i "Just Mortensen i Suldrup, en himmerlandsk knabe" Her belyses fru Ingers relationer til Himmerlandske herredsfoged- og storbondeslægter, som har tusinder af nulevende efterkommere i Himmerland, og dermed gør hende til en central person i områdets historie. Endvidere påvises sønnen Bertel Andersen Hørbys forbindelse til Vesterris i Bislev sogn. De i artiklen omtalte breve fremgår af "Diplomatarium Hornumensis, tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting og Nibe og Nørholm birketing 1216-1636 samt personalhistoriske optegnelser om tingenes fogder og skrivere", der foreligger i næsten færdigt manuskript.

Fru Inger i Suldrup
Af Ole Færch

Inger Jepsdatter i Suldrup af lavadelsslægten Benderup, gift første gang med lavadelsmanden Anders Hørby, anden gang med bonden Just Mortensen i Suldrup, har gennem de senere år interesseret flere, bl. a.
1.Knud Prange, i "Silkebroderet socialhistorie" I og "Lavadelsskæbner i sen middelalder og renæssansen",
2 Anton Blaabjerg i "Omkring gravstenen i Testrup kirke ? og
3.Poul Christensen i "just Mortensen i Suldrup, en himmerlandsk knabe,,
4. Her belyses fru Ingers relationer til himmerlandske herredsfoged-
og stor bondeslægter, som har tusinder af nulevende efterkommere i Himmerland,
og dermed gør hende til en central person i områdets historie. Endvidere påvises sønnen Bertel Andersen Hørbys forbindelse til Vesterris i Bislev sogn. De i artiklen omtalte breve fremgår af "Diplomatarium Hornumensis, tingsvidner; breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting og Nibe og
Nørholm birketing 1216-1636 samt personalhistoriske optegnelser om tingenes fogder og skrivere,<, der foreligger i næsten færdigt manuskript.
Inger Jepsdatter var datter af Jep Poulsen (Benderup) til Kvotrup i I Onsild herred og Marine Nielsdatter.. Hendes brødre var Poul Jepsen og Mourits Jepsen til Kvotrup, gift med Else Knudsdatter Steen til Skovbygaard i Framlev herred. Hun er første gang fundet nævnt 1556, hvor Morten Jensen i Siem bekender, at fru Inger i Suldrup og Christen Jensen holdt 10 heste til gæsteri, da han var Axel Juels køgemester og det samme i Oluf Munks tid.6 Axel Juel blev lensmand på Aalborghus 1536 og var 12.6.1550 afløst ~ Oluf Munk. Fru Inger nævnes næste gang i et brev af 2.4.1559, der lyder:
"Poul Jebsen i Dall, Søren Ged i Veggergaard, Søren Mortensen i Glerup på deres hustruer Inger Justdatters, Anne Justdatters og Dorthe Justdatters vegne, Marine Andersdatter i Oustrup på sin egen vegne, Thomas Poulsen i Lønderup på sine børns vegne, Christen Thomasen, : Just Thomasen og Maren Thomasdatter, Jens Christensen tjenende ærlige og velbyrdige fru Sofie Glob på sin egen vegne, Jep Mortensen i Mosbæk, Peder Iversen i Gundestrup og Kjeld Andersen i Lundby på deres hustruers Maren Christensdatter, Karen Christensdatter og Dorthe Thomasdatters vegne gør vitterligt, at eftersom Gud i indeværende år har kaldet ærlig og velbyrdig husfru Inger i Suldrup, deres kære mor og mormor, og der i arver tilfalden dem frit jordegods, som de efter recessen ikke tør beholde, så tilskøder de ærlig og velbyrdig mand Bertel Hørby i Vesterris, deres kære broder og medarving, søsterlodder i en gård i Dyrby, Nørhald herred, Gassum sogn, en gård i Vandet og et gadehus, og hvis det bliver ham afvundet af salig Mourits Jepsens arvinger i Kvotrup, førnævnte husfru Ingers broder, da skal Bertel Hørby have vederlag i husfru Ingers søsterlod, som tilfaldt hende efter hendes og Mourits Jepsens fader Jep Poulsen i Kvotrup gård og gods. Dette Niels Rosenkrantz til Halkær, Niels Michelsen til Kyø, Per Skriver og Hans Tinghører. Vesterris quasimotogeniti søndag, 1559."
Brevet har 12 seglsnit med vokssegl i de fem. l. Poul Jebsen, herredsfoged i Fleskum herred. 2. Tabt. 3. Søren Mortensen i Glerup. 4. Tabt. 5. Thames Poulsen i Lynnerup. 6. Jens Christensen. 7.-11. Tabte. 12. Peder (Nielsen) Skriver.
Fru Inger nævnes næste gang, om end kun indirekte, i et dokument af 21.6.1562, hvor sønnen Bertel Hørby sælger arvegods efter hende.9 Det lyder:
"Bertel Hørby i Vesterris, væbner, tilskøder Otto Brahe til Knudstrup sit gods i Hald herred, Gassum sogn i Dyrby, en gård. Vitterlighed Axel Juel til Willestrup, landsdommer i Nørrejylland og Malthe Jetlsen i Ho!lumgaard, samt ærlige og fornuftige mand hans svogre Poul Ibsen i Dal!, herredsfoged i Fleskum herred, Søren Ged i Veggergaard, herredsfoged i Aars herred og Niels Poulsen i Moldbjerg. Aalborg søndag før Skt:. Hansdag 1562."
Brevet har seks velbevarede segl. 1. Bertel Hørby i Vesterris, væbne;-, gengivet efter H. Petersen og A. Thiset: Danske adelige Sigille1: Kbh. 1891, DXV 3. 2. Axel Juel til Villestrup. 3. Malte Jensen (Sehested) til Holmgaard. 4. Poul Jebsen i Dall, herredsfoged i Fleskum herred. 5. Søren Gedi Veggergaard, herredsfoged i Aars herred. 6. Niels Poulsen (Kras) l Moldbjerg. egen og sine børns Just Christensen, Barbara Christensdatter og Anne Christensdatter's vegne, Jens Christensen i Svenstrup på egne vegne og Las Thamesen i Snorup på sin hustru Inger Christensdatters vegne tilskøder Otto Brahe til Knudstrup, høvedsmand på Aalborghus deres arvepart efter salig husfrue Inger i Suldrup i en gård i Hannest og en i Dørby i Gassum sogn i Hald herred. Vitterlighed Baltzer Maltesen i Rebstrup, Jørgen Høeg til Klarupgaard og Thamis Kruse til Vaarstgaard. Aalborg fredag næst efter Skt. Olufs dag."
brevets syv segl er fem bevaret. 1. Kr. Jensen i Suldrup. 3. Las Thamesen i Snorup. 4. Baltzer Maltesen (Viffert) til Rebstrup. 6. Jørgen Høeg til Klarupgaard. 7. Thomas Kruse til Vaarst. Fig. 10. Christen Jensen. Fig. 11. Las Thamesen.
I brevet 2.4.1559 sælger en række arvinger arvegodset efter fru Inger, deres kære mor og mormor, til deres bror Bertel Hørby i Vesterris, da de som ikke-adelige efter gældende lov ikke kunne beholde godset. brevene 2.4.1559 og 21.6.1562 ses, at fru Inger var gift første gang med en adelsmand af slægten Hørby, med hvem hun har sønnen Bertel, og anden gang med bonden Just, med hvem hun mindst har døtrene Inger, Anne og Dorthe, gift med henholdsvis Poul Jebsen i Dall, Søren Ged i Veggergaard og Søren Mortensen i GIerup. Ifølge et brev af 30.5.1594, som senere gennemgås, fremgår det, at Niels Poulsen Kraas i Moldbjerg var gift med Bertel Hørbys datter Anne.
Brevet fra 2.4.1559 nævner en stribe personer, som er vanskelige at sætte på plads. Marine Andersdatter i Oustrup er sikkert enke efter en bonde og helsøster til Bertel Hørby. Oustrup er sikkert Vester Ovstrup lidt nord for Aars. Thomas Poulsen i Lønnerup (Lynnerup i Skivum sogn), der nævnes med børnene Christen, Just og Maren, har sikkert været gift med en afdød datter af fru Inger og Just, hvilket også sønnens Justsnavn peger på. Han nævnes 20.5.1550 og 22.4.1553 på Aars herreds ting.12 Dorthe Thomasdatter antages at være datter af Thomas Poulsen i Lynnerup, og Jens Christensen, Maren Christensdatter og Karen Christensdatter alle at være børn af en Christen, som var gift med en datter af fru Inger og Just. Hermed antages, at fru Inger er deres mormor, ikke deres mor. Ud fra brevene og ud fra oplysninger, som vil blive omtalt senere i artiklen, kan nedenstående tavle opstilles.
. Fig. 12. Fru Inger, slægtstavle. Tegnet af forfatteren.
Bertel Hørby i Vesterris Danmarks Adels Aarbog nævner Bertel Hørby og sønnen Laurids Bertelsen Hørby "i Vesterris" i Testrup sogn, Rinds herred. Mine undersøgelser peger på Vesterris i Bislev sogn i Hornum herred. Niels Jensen af Vesterris, væbner, mageskiftede 21.1.1456 med Aalborg Helligåndskloster og fik en gård i Veggerby mod en gård i Taarup i Vokslev sogn.13 1.6.1554 fik abbed Anders i Vitskøl kloster af kongen lov til at beholde fiskeriet i Limfjorden ud for Vesterris.14
1534-36 var Bertel Hørby i Vesterris, for i en sag af 20.6.1553 nævnes, at hans plovmand, Per Andersen, var Skipper Klements mand og under Grevens Fejde har stjålet Jon Madsen (Vifferts) breve fra dennes brevskab i Braulstrup i Sønderup sogn.15 Bertel Hørby blev 1535, onsdag efter laetare (midfaste søndag), stævnet af Peder Ged i Sønderlund, fordi han slog ham på en helligdag og beordredes at møde i Randers.16
1545 befalede kongen Erik Steen i Tostrup, Knud Bildt i Havgaard, Povl Vogensen i Støttrup, Bertel Andersen i Vesterris, Anders Povelsen i Roumlund og Jens Frebjerg til Frebjerg at afgøre en sag mellem Torlof Bildt til Hassinggaard og Niels Mouridsen Benderup til Kvotrup og hans medarvinger om arv efter Torlof Bildts hustrus far og mor.17
Alle nævnte personer har tilknytning til fru Inger. Niels Mouridsen var søn af hendes bror, Mourids Jepsen til Kvotrup, gift med Maren Høeg, datter af Christen Høeg og Abel Thomesdatter Roed, der også havde været gift med Torlof Bildt. Mourids Jepsen var gift med Else Steen, datter af Knud Steen til Skovbygaard. Hendes søster var gift med Anders Poulsen (Byrialsen, Børialsen) i Roumlund. Poul Vognsen i Støttrup var søn af Vogn Poulsen (Benderup), fru Ingers farbror. Knud Bildt skrives 1540 til Havgaard i Aaby sogn og Torlof Bildts fætter, Erik Steen i Tostrup, sikkert søn af Christen Steen til Bækmark og Johanne Iversdatter Juel, var forlenet med Lønborggaard 1502-11. Han levede 22.8.1537 og nævnes i en udateret dom, der i Danske Domme 1375-1662 er placeret under 1543. Hans søster Maren var gift med Mikkel Eskildsen Høeg. De res søn var nævnte Christen Høeg.18
12.6.1550 besegier Bertel Hørby i Vesterris en dom om fiskeri ud for Lundbæk, som Mikkel Nielsen Tornekrands til Lundbæk har anlagt mod gårdmænd i Nibe og Vokslev.19 Dette peger på, at Bertel Hørby har været foged på Vesterris for Vitskøl kloster. Vitskøl ejedes efter reformationen af kronen, der 13.6.1563 tilskødede Otto Brahe til Knudstrup en gård kaldet Vesterris i Bislev sogn, Hornum herred.20
På dokumentet dateret 12.6.1550 ses Bertel Hørbys segl. Det viser en stående fugl, helt svarende til Bertel Hørbys segl på dokumentet 21.6.1562 (Fig. 6). Våbnet er meget forskelligt fra den stående urfugl,
som Danmarks Adel5 Aarbog hævder, er Bertel Hørbys våben. Våbnet minder langt mere om det våben, der bruges af Pros Lauridsen, der også hører til slægten Hørby.
Fig. 14. Bertel Hørbys segl 12.6.1550. Fig. 15. Hørbyvåbnet efter Danmarks Adels Fig. 16, Pros Lauridsen (Hørby) efter Dan. Aarbog 1898. ma'*s Adels Aarbog 1898. I en sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus til Sebber Kloster og lensmand Ove Lunge på Aalborghus om et bundgarnsstade mellem Valsted og Lundbæk fremlægges to stokkenævn.21 Det ene af Hornum herreds- ting, 1568, at Bertel Hørby i Vesterris m.fl. vidnede, at de bundgarn, Christen Michelsen (Tornekrands) til Lundbæk var med til at tage opstod ulovligt. Det andet af Nibe birketing, 1568, at Niels Nøvling m.fl. i Nibe vidnede, at der i 30-40 år ikke havde stået bundgarn i Sebberlåe, før nu Laurids Bertelsen i Vesterris (Bertel Hørbys søn) for kort tid siden satte garn der. I landstingsdom 17.7.1574 om Ravnkildepræstegård nævnes, at Laurids Bertelsen til Vesterris i 4 år tjente Otte Brahe og Erik Podebusk som slotsfoged på Aalborghus.22 Otte Brahe var lensmand på Aalborghus 1555-67 og Erik Pode busk 1567-74.
Ud fra ovenstående kan det være nærliggende at antage, at Bertel Hørby er gået af som foged på Vesterris 1568, og at embedet derefter er overgået til sønnen Laurids Hørby. Da Otte Brahe ejede Vesterris, men var gået af sqm lensmand på Aalborghus, var det naturligt at få Laurids Hørby som foged. I en sag, som Otte Krumpens hustru, Anne Lykke, 1568 havde mod Hans Lauridsen Skriver på Hald, nævnes et brev udstedt 1565 af blandt andet Laurids Hørby.23 Laurids Hørby skiftede , 1574 med Poul Vognsen (Benderup), der fik udlagt Skovbo.24 Laurids Hørby beseglede 13.7.1580 hyldningen af den senere kong Christian IV. 3. 7 .1580, efter H. Petersen og A Thiset: Danske adelige Sigille7: Kbh. 1897, DXV 4.
Laurids Hørby levede 3.4.1582, for i den føromtalte sag 18.8.1585 mellem Oluf Brochenhus og Ove Lunge fremlægges et brev udstedt af Christen Thybo, fisker under Albert Friis, at bundgarnsstade t lå til Sebber kloster i Albert Friis' tid, og at der ingen stridigheder havde været derom, før Laurids Bertelsen nu ville tilvende sig det. Laurids Hørby må imidlertid være død før 21.6.1582. Kongen udstedte da forbud mod ulovligt fiskeri i Limfjorden, hvilket blev læst 21.4.1583 i Bislev kirke i overværelse af fru Anne i Vesterris, sikkert et udtryk for, at hun var enke.25 30.5.1594 optræder Vesterris flere gange i en rettertingssag.26 Laurids Ebbesen til Tulstrup, Houlbjerg herred, af slægten Udsen, født 1559, død 25.3.1616 som befalingsmand på Skanderborg og Aakjær, stævner slægtninge angående en gård i Sahl. Sagen var dog allerede i gang 14.9.1593, hvor lensmand Ove Lunge på Aalborghus beordredes til at være værge for Laurids Bertelsen Hørbys børn.27 18.10.1593 fik Mads Nielsen Skade til Kærgaard dog besked om at overtage værgemålet.28
Bertel Hørby i Vesterris, gift med Karen Lauridsdatter, solgte pinsedag 1561 hustruens gård i Sahl til hendes bror Ebbe Lauridsen, gift med Kirsten Pedersdatter Kruse. Ebbe og Karens søskende var Kristoffer, Enevold, Jens, Marine og en søster, gift med Frans Iversen til Strandbygaard. De var børn af Laurids Simonsen (Udsen) og Margrethe Galskyt.
Ebbe Lauridsen havde sønnen Laurids, sagsøgeren. Mens han var umyndig og havde farbrødrene Kristoffer og Enevold som værger, havde Enevold tilvendt sig gården i Sahl. Enevold døde barnløs, skifte på Haurum 13.10.1574, og arves af sine søskende. Karen var død o. 1561 og hendes arvinger får nu udlagt gården i Sahl. Arvingerne var Anne Bertelsdatter (Hørby) gift med herredsskriver Niels Poulsen Kras i Vestergård i Moldbjerg i øster Hornum sogn, Inger Bertelsdatter (Hørby) gift med Hans Lauridsen, 1567 skriver på Hald, 1567 stiftsskriver i Viborg, 1569 boende på Testrupgaard, og Laurids Hørby gift med Anne Madsdatter Skade. Niels Poulsen Kras og Hans Skriver har skødet hustruernes 2 søsterlodder til svogeren Laurids Hørby, der selv havde 2 søsterlodder og nu ejede hele gården. Han er nu død, og enken, Anne Madsdatter Skade, er gift med Peder Munk i Vesterris.
Kristoffer Lauridsen var gift med Margrethe Vestenie. Han blev stukket ihjel af hustruens broder, Erik Vestenie 29.7.1580.29 Derfor er det hans døtres ægtefæller, der stævnes i sagen om gården i Sahl. Datteren Margrethe var gift med Niels Jacobsen til Nygaard 30 o~ en datter gift med Torlof Knudsen til Vollsund, tidligere til Haurum i Arhus stift. Laurids Steen, sikkert i slægt med ovennævnte Steener og sikkert gift med en af Niels Jacobsens døtre, berettede på dennes vegne, at Laurids Ebbesen ikke havde tiltalt ham til herreds- eller landsting og mente, at der først her måtte afsiges dom. Jørgen Daa til Gammelbygaard repræsenterede hans og hustruen Marine Lauridsdatters børn.
Peder Munk påberåber sig, at hustruens første mand har haft gården i 20 år. Da Laurids Ebbesen fremlægger Bertel Hørbys skøde, og hans . morbror Laurids Kruse på tinge har klaget over skiftet, hvor gården er givet til Enevold Lauridsens arvinger, tildømmes Laurids Ebbesen gården. Peder Munk nævnes 1595 i Vesterris, men skrives 30.4.1602 til Kjærsgaard, Staby sogn, Ulfborg herred.
1611 nævnes Peder Kuri i Vesterris i Aalborghus lens ekstraskat til Mikkelsdag og jul.31 Han ses i Nibe ved ekstraskatten Skt. Mortensdag 1610. Han nævnes igen i Vesterris i ekstraskatterne 1612 og 1613.
Niels Munk til Serridslevgaard, Laurids og Enevold Munk, brødre, skødede 13.4.1615 Iver juel til Villestrup det gods i Bislev sogn, i Djørup, som de havde arvet efter deres far Peder Munk i Vesterris.32
Peder Munk og Anne Skade er begravet i Bislev kirke, men der findes ikke nogen gravsten.33
Peder Munk blev som foged på Vesterris efterfulgt af en slægtning. Peder Kuri var nemlig gift med Maren Nielsdatter Kras, datter af ovenfor omtalte herredsskriver Niels Poulsen Kras i Vestergaard i Moldbjerg, gift med Anne Bertelsdatter (Hørby) .34 Niels Poulsen Kras og Anne Bertelsdatters (Hørby) gravsten er opsat på korvæggen i øster Hornum kirke og i hendes våben ses en ørn. Våbnet er noget forskelligt fra faderens stående fugl og har mere lighed med Jes Bertelsen (Hørby) i Skovbos segl. jf. fig.19. Fig. 18. Udsnit af Anne Bertelsdatter Hør0by og Niels Poulsen Kras gravsten i Fig. 19. Jes Bertelsen (Hørby) i Skovbo, øster Hornum kirke. Foto forfatteren. ter Danske adelige Sigil/er, DXV 2.
Peder Kuri i Vesterris stævnede 4.9.1616 to mænd i Mariager angående et forskud, de havde fået for at sejle to skuder kalk til Helsingborg.35 18.1.1617 sagsøgte han Peder Jensen og Anne Mortensdatter, salig Christen Jensen i Nibe for gæld.36 8.9.1618 var han død, for da skødede Sofie Ulfstand, salig Claus Pode busks til Barsebæk, til Iver juel til Villestrup, en gård i Bislev sogn, kaldes Vesterris, som Maren, afgangne Peder Kuris, nu påboer. Sammen med skødet, som nu beror i Landsarkivet i Viborg, findes et kgl. stadfæstelsesbrev dateret København den 27.7.1624 på gården samt på det udlæg, som Sofie Ulf stand havde gjort datteren jomfru Vibeke Podebusk for dennes lod i Vesterris.37 Hvordan Vesterris er kommet fra Otto Brahe til Podebuskerne vides ikke.
Familien Kristensen", alle udgivet af Slægtsarkivet, Viborg med Anton Blaabjerg som genealog.
Som påvist i Anton Blaabjergs artikel og de nævnte slægtsbøger har fru Inger gennem sønnen Bertel Hørby, dennes datter Inger gift med Peder Skriver, deres datter, Margrethe Pedersdatter, gift anden gang med Christen Byrialsen og gennem Bertel Hørbys datter, Anne, gift med Niels Poulsen Kras tusindvis af nulevende efterkommere. Bertel Hørbys børn skal ikke her gøres til genstand for yderligere omtale.
Fru Ingers forbindelse til Bosted Hvorfor og hvornår fru Inger er kommet til Suldrup, kan man kun gisne om, men det var ikke en egn, som var fremmed for hendes første mands familie, der havde tætte forbindelser til Busted kun få kilometer fra Suldrup. I Busted boede fru Kirsten Christiernsdatter (Hørby), datter af Christiern Jensen Hørby og Mette Stigsdatter af slægten Hvide!6 Hun var første gang gift med Niels Wærre, der i vidne af Aalborg by ting 9.8.1445 nævnes som bymand i Aalborg!7
Niels Wærre var herredsfoged i Hornum herred. 7.5.1453, da der udstedtes vidne om en gård i Torpe (Taarup, Vokslev sogn). 16.9.1455 vidnede Niels Wærre ved Aars herredsting i en sag om Torstedbro Mølle. Det er sikkert den tidligere herredsfoged, der møder Op.48 Niels Wærre i Busted nævnes i tingsvidne 9.2.1456. Han er måske slægtning til Søren Worri, der 12.8.1443 nævnes i et tingsvidne!9 23.6.1462 tilbageleverede Kirsten Christensdatter (Hørby) i Busted, enke efter Niels Wærre, tidligere foged på Aalborghus, Søgaard i Hjeds, Veggerby sogn, til Helligåndsklosteret i Aalborg, som hendes mand havde frataget klostret. Brevet medbesegles af Anders Jepsen i Hørby. Da det drejer sig om slægtens gods, var han sikkert af Hørby slægt.5O
1505 bekræftede Simon Nielsen, at Søgaard, som hans forældre havde givet Aalborg Hospital, skulle blive ved hospitalet. Det er utvivlsomt en søn af Niels Wærre. Som herredsfoged i Hornum herred nævnes Søren Nielsen i Volstrup første gang 3.3.1483 og sidste gang 6.9.1501. Dennes søn, Peder Sørensen Ridemand i Volstrup, nævnes senere i tilknytning til Søgård. Sammenholdes patronym, lighed i segl, tilknytning til Søgård og den familiære efterfølgelse, der ofte ses i herredsfogedembeder, er ~ Søren Nielsen sandsynligvis en søn af Niels Wærre i Busted og Kirsten Christiernsdatter (Hørby). Forbindelsen til Busted er sikkert forklaringen på, at fru Ingers svigersøn, Christen Jensen senere bliver herredsfoged i Hornum herred. Nedenstående ses segl af Niels Wærre 1.2.146251,jensjude 14.7.147752 og Søren Nielsen 24.9.1492.53
Fig. 20. Niels Wærre Fig. 21.JensJude Fig. 22. Søren Nielsen 1.2.1462. 14.7.1477. 24.9.1492.
Kirsten Christiernsdatter (Hørby), der var død før 2.6.1514, blev anden gang gift med en Jude, hvis fornavn desværre ikke kendes. Deres søn, Jens Jude, solgte 2.6.1514 til Bertel Jensen Hørby i Skovbo den del af Skovbo, som han arvede efter moderen.54 Jens Jude nævnes 1484- 1515 i Busted. Hans segl har stor lighed med Niels Wærres.
Gunde Jensen i Busted fik mellem oktober 1519 og april 1520 et sandemandsbrev om han skulle være sandemand i Hornum herred.55 1.8.1520 vidnede Gunde Jensen i Busted om Aalborg Helligåndshus' ret til KaIstrup mølle.56 10.7.1531 vidnede Gunde Jensen i Busted om skel mellem Restrup og Hasseris.57 29.9.1533 vidnede Gunde Jensen om skel mellem Mølgaard i Bislev og Djørup.58 På dette brev ses hans segl, der helt svarer til Jens Judes. Gunde Jensen må uden tvivl være dennes søn. 1550-1587 træffes Jens Jude i Busted, der også hyppigt kaldes Jep Gunesen, samt en Peder Gundesen i Busted, uden tvivl Gundes sønner. Kronen pantsatte 1563 Busted til Anders Maltesen Viffert til Albæk.
Flere børn af Jens Jude, der nævnes 1484-1515, kendes ikke. Et gæt er nok, at der er en relation til Peder Jude i Teglgaard, herredsfoged i Hellum herred, gift med en datterdatter af fru Inger, men herom senere. Ud fra ovenstående kan følgende tavle opstilles.

Fra Pers. H.1913 - 6 rk. 4
Erlige oc velbyrdige fru, fru Else Nielsdater til Tustrup, hendis fader var Niels Moritzøn til Tustrup. Hans federne vaben er halff sort oc halff huit, kaldis Benderup. Tord Degn*) ligger i Mariages kiercke begravet, som førte det samme vaben, oc derhos findis define opskrift, Velbyrdig mand Tord Degn got gods hid gaff, hans siel gud har. Hans gaard Urholm bleff ruinerit i grevens feigde**. Oc er dette slegt aff Bøhmen indkommen her i rigit.
Hendis moder var fru Maren Høg af Fladholt.
Hendis farfader var Moritz Ibsen til Qvortrup.
Hendis farmoder vaT fru Else Steen aff Skovbygaard.
Hendis morfader var Christen Høg til Fladholt.
Hendis mormoder var fru Abild Roed afT Varstgaard.
Hendis farfaders fader var Jep Tordsen til Qvortrup.
Hendis farfaders moder var fru Maren Krabbe aff Gieszingholm.
Hendis farmoders fader var Knud Steen til Skovbygaard.
Hendis farmoders moder var fru Anne Jul aff Beckmark.
Hendis morfaders fader var Michel Eskildsen Hog til Liungholm.
Hendis morfaders moder var fru Maren Stenfeld aff Lynborregaard.
Hendis mormoders fader var Thames Roed til Varstgaard.
Hendis mormoders moder var fru Anne Johansdater afT Hiermslevgaard oc var en Vognsøn
Hendis farfaders farfader var Tord Jepsen Benderup aff Hvidstengaard.
*Den formodede Forfatter til de bekjendte Tord Degns Artikler i Jyske Lov.
**Hvor laa denne Gaard?

Denne Tord Jepsen Benderup var Jep Jensen Benderups søn.
Den Jep skiøtte anno 1422 2 gaarde i Gravlev til her Niels Ericsen af Asdall, med hannem forseilet til vitterlighed Malte Nielsen aff Pandom, Matz Jensen aff Visborg oc Las Thomsen, vebnere. Anno 1469 var Anders Benderup aft Huidsten med bisp Jens aff Aarhus i en dom med riddere oc vebnere flere om en, som belaa it qvindfolck i Claus Stens tieniste. Oc anno* bleft Jørgen Moritzen aff Qvortrop i det slag for Falckenberg mod Svensken. De Benderup deris vaben er halft sort oc halft huid, lige delt ned ad, oc et huid oc it sort veszelhorn, sam forbemelt er.
Hendis farfaders farmoder var fru Kiersten Munck aff Brusgaard aft de Muncke, sam førte den gule bielcke i det røde feld.
Hendis farfaders morfader var Christen Krabbe til Giessingholm.
Hendis farfaders mormoder var fru Jahanne Blick aft Nystrup i Thy.
Hendis farmoders farfader var Christen Sten til Huodstropgaard.
Hendis farmoders farmoder var fru Kiersten Torbensdater. Denne var Torben Udsens oc fru Sophie Eric Huaszis dater aff Kaas.
Hendis farmoders morfader var Marquard Juiel til Beckmark.
Hendis farmoders mormoder var fru Mette Joen Viftertsens dater aff Torstedlund.
Hendis morfaders farfader var herr Eskild Høg til Liungholm.
* Aartallet ( 1565) staaer in blanco

Omsat ser det sådan ud :
1 Else Nielsdatter
Forældre
2 Niels Moritsøn til Tustrup
3 Maren Høg af Fladholt
Bedsteforældre
4 Moritz Ibsen til Qvordrup (Mourits er broder til Inger Jepsdatter Benderup)
5 Else Steen af Skovbygaard
6Christen Høg til Fladholt
7Abild Roed af Varstgaard
Oldeforældre
8 Jep Thordsen af Qvordrup
9 Maren Krabbe af Gjesingholm
10 Knud Steen yil Skovbygaard
11 Anne Juul af Bækmark
12 Michel Eskildsen Høg til Liungholm
13 Maren Stenfeld af Lynborregaard
14 Thames Roed til Vartsgaard
15 Anne Johansdatter V. Hjermitslevgaard
Tipoldeforældre
16 Thord Jepsen Benderup
17 Kirsten Munk af Brusgaard (Bjælkemunk )
18 Christen Krabbe til Gjessingholm
19 Johanne Blick af Nystrup i Thy
20 Christen Steen til Huodestrupgaard
21 Kirsten Thobensdatter
22 Maqvar Juul til Beckmark
23 Mette John Veifertsensdatter Tostedlund
24 Eskild Høg til Liungholm
Tip-tip-oldeforældre
32 Jep Jensen Benderup
42 Torben Udsen til Kaas
43 Sophie Erich Huazis datter
46 Joln Viffertsen ti! Torstedlund
47 Kirsten Christiernsdatter (Taarnskytte)
Tip-3-oldeforældre
92 Viffert Jonsen til Toratedlund,
93 Christine Thomesdatter(Skram) (Vognsen)
Tip-4-oldeforældre
184 Jon Viffertsen

Fru Ingers anden mand Just Mortensen i Suldrup
Fru Inger blev anden gang gift med en bonde, som efter børnenes navne må hedde Just. Han nævnes desværre intetsteds sammen med fru Inger, men er vist uden tvivl Just Mortensen i Suldrup. Han nævnes 28.5.1487 i vidne, hvor Aalborg Helligåndskloster tog lovhævd på en del ejendomme.59 29.10.1487 vidner han om skylden på Per Smeds gård i Arestrup.60 1492 er han sandemand i en strid mellem Hans Henriksen i Råkildegård og Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup.61 10.5.1512 nævnes Just i Suldrup i vidne, givet Lars Bruun i Ellidshøj om tre agre i Guldbæk. Her ses hans segl.62
Fig. 24. Just Mortensen 10.5.1512.
31.8.1519 nævnes Just Mortensen i vidne om skel mellem Aarestrup, Torstedlund, og Vrå skove.63 8.11.1519 nævnes han i vidne om kronens lovhævd på Klæstruplund i Vokslev sogn samt blandt andet 25 fæstegårde i blandt andet Suldrup, Veggerby, Bislev og Vokslev sogne. 54 Også her ses hans segl. 1.8.1520 nævnes han i vidne givet prior Laurids Nielsen, Aalborg Helligåndskloster, om KaIstrup mølle i Veggerby sogn og La gevads eng.65 Herefter er han ikke nævnt. Derimod nævnes 10.6.1531 Christen Justsen i Suldrup i et vidne om sandemandstov mellem Restrup og Hasseris.66 Dette er sikkert en søn.
Just Mortensen er truffet på Hornum herredsting 1487-1520. Han er født senest 1469. Han var sikkert søn af Morten i Suldrup, der nævnes på Hornum herredsting 1445-62, en mand, der var så ken.dt, at hans pa- tronym aldrig nævnes. Vi kender også hans segl fra 9.2.1456.67

ANE NR.22
LAURITS SIMONSEN UDSEN,
han nævnes 1532 til Tulstrup: han var gift med:
ANE NR.23
MARGRETHE GALSKYT
Datter af: PEDER GALSKYT og MARINE STAMPE.
Deres Børn
22-1. : RASMUS LAURITSEN UDSEN.
22-2.: EBSE LAURITSEN UDSEN.
22-3.: ENEVOLD LAURITSEN UDSEN.
22-4.: CHRISTOFFER LAURITSEN UDSEN.
Ane nr,11.:KAREN LAURITSDATTER UDSEN, se hos hende
22-6.: HANS LAURITSEN UDSEN. Til Testrup
22-7.: En Datter gift med: FRANS IVERSEN MUNK.
22-8.: En Datter gift med: Herredsfoged i Års Herred, SØREN GIED
22-9.: En Datter gift med: Herredsfoged i Fleskum Herred, POUL IBSEN.
22-lo .: En Datter gift med: JØRGEN DÅE.

ANE NR. 24
ANDERS ANDERSEN KJÆRULF,
Han nævnes af Dyrskjøt 1470 . han ejede Aslund fogedgaard og meget Gods . Han nævnes som Herredsfoged i Kjær Herred 1494 da han udsteder et Tingsvidneaf Kjær Herred om at Birkelse i 4 Biskoppers tid havde ligget til Børglum Bispestol upåtalt af Vidskøl kloster. Dyrskjøt siger han var gift med Else Wogensdatter, og at de havde 2 Sønner og en datter, men Klitgaard Skriver i "De Kjærulfske Studier " at der har været en søn Jens og en søn Morten. Altså må Anders være gift med:

ANE NR.25
ELSE WOGENSDATTER
Deres Børn må da være:
24 1,: N.N. Andersdatter Kjærulf gift i Gettrup i Ulsted sogn med ?
24 2.: Jens Andersen Kjærulf der sammen med sin hustru blev optaget i Guds
Legems Lav i Aalborg
24 3.: Morten Andersen Kjærulf
24 4.: Anders Andersen Kjærulf der nævnes1520 og siden også 1533 i Skipper Clements oprør, hvorved hans Gods blev forbrudt.

ANE NR. 12.: PederAndersen Kjærulf se hos ham
ANE NR.26
BERTEL HØRBY
som vi ikke kender, Se hos Ane Nr.13

ANE NR.40
BERTEL CHRISTIERNSEN HØRBY

Han var 1461 nærværende på Hinsted Herreds Ting, han kendte sig 1467 at have Gods i Hørby i leje af Viborg Bisp. Han levede 23 september 1473, men var død 12 Marts 1481.
Han var gift med N.N.

ANE NR. 42
JEP POULSEN BENDERUP
Også kaldet JEP TORDSEN til Qvotrrup
Jep Poulsen (Benderup) til Kvotrup i I Onsild herred Korterup (Kvotrup i Onsild H.), tilskjødede 1488 Kongen to Gaarde i Tøjrslev i Rugsø H., som yare tilfaldne hans Hustru, nævnes ca..1500 blandt Adelen i Aarhus Stift; gift . med. Marine Nielsdatter. " Han kaldes af Axel Urne "
Jep Tordsen til Kvottrup" og hun "Maren Krabbe Christensdatter af Gjessingholm".)

ANE NR.43
MARINE NIELSDATTER
Også kaldet
Maren Christensdatter Krabbe til Gjesingholm
Deres børn:
Inder Jepsdatter Benderup
Poul Jepsen Benderup og
Mourits Jepsen Benderup til Kvofrup, gift med Else Knudsdatter Steen til Skovbygaard i Framlev herred.
brevene fortæller at Ingers moder er Marine Nielsdatter, men også at børnene er søskende.

ANE NR.44
SIMON EBBESEN UDSEN
Han levede 1450 , og var gift med
ANE NR.45
N. N. STAMPE MOGENSDATTER
Datter af Mogens Ottesen Stampe
De havde Børnene:
44-1.: Ebbe Simonsen Udsen
44-2.: Jens Simonsen Udsen
Ane Nr.22 Laurits Simonsen Udsen, se hos ham
44-3.: Karen Simonsdatter Udsengift med Niels Jensen

ANE NR.46
PEDER THOMASEN GALSKYT
Han Skrives til Øland i Hassing Herred, han mødte 1462 på Hassing Herredsting og var 1471 nærværende i Thisted Kirke ved forliget om Jens Kalf drab, han var 1475 Medudsteder af et vidne af Hunborg Herredsting , han døde på Øland 1495.
Han var gift med
ANE NR.47
MARINE OTTESDATTER STAMPE
Datter af Otte Folradsen Stampe og hustru Inger Tønnesdatter Viffert
Deres Børn:
46-1.: Thomas Pedersen Gaskøt til Søderskov i Malt Herred, gift med Anne Steensen
46-2.: Otte Pedersen Galskyt, han levede 1495
ANE NR. 23.: Margrethe Pedersdatter Galskyt, se hos hende.
ANE NR. 48
ANDERS ANDERSEN KJÆRULF
Han boede 1448 i Fogedgaard i Vadum sogn og var Foged i Kjær Herred . han nævnes også 1450 og 1454 , men var vist død eller afgået som Herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen både dette år og 1460 nævnes som Herredsfoged i Kjær Herred .
C.Klitgaard skriver i " De Kjærulfske Studier "
Om der af den Omstændighed, at ingen af Anders Kjærulfs Sønner direkte efterfulgte ham som Foged, tør sluttes, at han er død, før Sønnerne var myndige, skal lades usagt, men det må dog bemærkes, at Fogedembedet i nævnte Herred fra Middelalderen af og indtil Slutningen af det 17. Årh. synes at have været knyttet til Familien Kjærulf med Undtagelse af den Tid, da nævnte Thord Nielsen beklædte det. Navnet på Anders Kjærulf Hustru kendes ikke; de synes at have haft mindst 3 Sønner, og er det rigtigt som Dyrskjøt beretter, at Skipper Klements Moder var en Kjærulf, kan hun også nærmest anbringes her. Vi får da følgende Børn:
A? N. N. Andersdatter Kjærulf, gift med Anders N. N. i Vedsted i Aaby Sogn, med hvem hun foruden flere Børn havde Sønnen Klement Andersen, f. 1484 henrettet 1536, bekendt i Historien under Navnet Skipper Klement, om hvem Dyrskjøt siger, at han forrådte både sig selv og Kjærulferne ved sine dårlige Krigsanslag. Af andre bekendte Personer, der henhører til denne Familie, må nævnes Præsten i Nakskov Laurids Mortensen Vedsted (Thuraættens Stamfader) og hans stridbare Broder Peder Mortensen Vedsted, Borgmester i Nakskov o. 1660.

B. Peder Andersen Kjærulf, nævnes i Følge Dyrskjøt 1454, men iøvrigt vides der intet om ham'; Dyrskjøt anfører, at han havde 2 Sønner:
1.: Anders Pedersen Kjærulf, om hvem intet yderligere anføres. .
2.: Bertel Pedersen Kjærulf, bleff gift Synder ude". Af denne gren kunde tænkes at være Anders Kjærulf i Rågeleje, der 1. April 1586 fik sin Restance til Kronen (½ Td. Torsk) eftergivet på Grund af ringe Fiskeri.
C. Jens Andersen Kjærulf, se Kornumgårdlinien.

D. Anders Andersen Kjærulf nævnes af Dyrskjøt 1470. Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods Dyrskjøt omtaler ham ikke som Foged i Kjær Herred, men han føres dog som sådan 1485,
som omtalt deres børn:
48-1.: N. N. Andersdatter Kjærulf gift med Anders N. N. i Vested i Aaby sogn, med hvem hun havde flere børn, den ene søn blev senere den berømte Skipper Clement, Clement Andersen
48-2.: Peder Andersen Kjærulf han nævnes 1454.
48-3.: Jens Andersen Kjærulf, han skal have ejet stort Gods i Jerslev Herred, i Vester Brønderslev og flere sogne. Gift med: N.N. HANSDATTER, datter af HANS ANDERSEN som 1506 besad Kornumgård, og han var Søn af Selvejerbonden ANDERS EG. der 1446 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred.
ANE Nr.24 .: Anders Andersen Kjærulf se hos ham.

3 x TIPOLDEFORÆLDRE
ANE NR. 80
CHRISTIERN JENSEN HØRBY
Han var 1436 nærværende på Hinsted Herreds ting , men betegnes ikke som Væbnerhan var gift med:
ANE NR. 81
METTE STIGSDATTER SKOVSGÅRD
Datter af Stig Nielsen Skovsgård og hustru
Deres børn:
Ane nr 10.: Bertel Christiernsen Hørby.
80-1.: Kirsten Chistiernsdatter Hørby Moder til Jens Yde i Busted
ANE NR. 84
TORD JEPSEN BENDERUP
Poul Jepsen, kaldes i en Optegnelse af Axel Urne om Viffert Seefelds Ahner, Tord Jepsen til Hvidsteen". Gift med:
ANE NR: 85
KIERSTEN MUNK
af Brusgaard (Bjælke Munk )

ANE NR. 86
CHRISTEN KRABBE
Til Gjessingholm gift med
ANE NR: 87
JOHANNE BLICK
af Nystrup i Thy
ANE NR. 88
EBBE HENRIKSEN UDSEN
Han fik 1396 Tingsvidne på retten til Gods i Kondrup i Støvring Herred Bonderup sogn , han oplod 1428 til Bisp Ulrik, gård og gods i Nøddelund og Bønderskov i Houlbjerg Herred, han nævnes 1433 i Tulstrup.
han var gift med
ANE NR. 89
GYDE ROSTRUP
Datter af Gotchalk Rostrup og hustru Margrethe Vesteni
Deres børn:
88-1.: Jens Ebbesen Udsen han var 1450 med broderen til Vitterlighed for Anders
Petz i Holme Rosenholm i Øster Lisbjerg Herred
Ane nr. 44,: Laurits Simonsen Udsen
ANE NR. 90
MOGENS OTTESEN STAMPE .
Søn af. Otto Folradsen stampe og hustru Inger Tønnesdatter Viftert.
Han skriver sig til Kellingbjerg, han beseglede 1491 til Vitterlighed med Oluf Mortensen (Gyrstinge), og solgte Marsbøl til Fru Margrethe Turesdatter ( Bjælke) på Agård , han mageskiftede 1507 Gunderstedgård i Slet Herred til Bispen af Viborg og nævnes 1511 blandt Adelen i Viborg Stift, han levede 1525,da han med Mette ., Lauritsdatter med flere granskede Markskel mellem Kjelstrup og Karle. han var gift med:
ANE NR.91
MAREN MALTESDATTER STIFELD
Datter af Malte Stifeld ! som ikke er fundet.
Mogens Stampe og Maren Maltesdatters Børn 90-1.: Otto Mogensen Stampe død ung.
90-2.: Else Mogensdatter Atampe til Kellingbjerg, gift i l' ægteskab med
Stig Poulsen Hvide og 2' ægteskab med; Niels Krag til Agerskrog. ANE NR. 45.: En datter N.N. gift med Simon Udsen til Ulstrup. (ikke fundet navngivet.)

ANE NR. 92
THOMAS NIELSEN GALSKJØT
Som der ikke vides noget om
han var gift med, vides ikke Deres Børn:
ANE NR. 46. Peder Thomsen Galskjøt
92-1.: Vil Thomsen Galskjøt, som skriver sig til ODDEN i Vennebjerg Herred og er gift med Karen Nielsdatter Banner, hun var først gift med Oluf Olufsen Lunge til Odden.

ANE NR.94
OTTO FOLRADSEN STAMPE
Han skriver sig til Klarupgaard i Fleskum Herred, som han dog kun havde i pant af Viborg Bispestol, han pantsatte 1451 til Vestervig Kloster en gård i Eierslev, som han havde pantsat til Margrethe Nielsdatter, han gav nogle Boel i Rold, Hesselholt og True til Mariager Kloster og havde før 1477 pantsat til Per Nielsen af Langvad Marsbøl i Hjardemål sogn og det samme med Ingjerd Lauritsdatter, der forbød Per Nielsen at afhænde Ejendommen. han var gift med:

ANE NR.95
INGER TØNNESDATTER VIFFERT
Datter af , Tønnes Palnesen Viffert og hustru Kirsten Jacobsdatter Reventlov.
Deres børn:
Ane nr. 47 Marine Ottesdatter Stampe. se hos hende.
94-1.: lngeborg Ottesdatter Stampe. hun tilstod 1477, at hun af sin farbroder Hr. Strange Nielsen har faaet et Kongens Pantebrev paa Øland for 100 mark, hvilket Pant Kongen havde undt hende uafløst paa ti Aar og lovede at betale Hr. Strange de 100 Mark inden Mikkeisdag.
94-2.: Anne Ottesdatter Stampe, siges 1544 i et Vidne af Ulvborg Herredsting at have med sin Broder Mogens Stampe bortfæstet Stampesholm mellem Staby og Vedersø Kjær til en vis Thomas Pedersen: hun var gift
med Claus Jensen (Skeel) til Søndervang, der nævnes 1464 og 1496.
94-3.: Henrik OttesenStampe til Oxvang (Skads H.), som han havde i forlening af Bispen i Ribe, han var gift med Karen Oluffsdatter Munk (Lange), der beholdt Oxvang, død 1644, begge Begravne i Skads Kirke.
94-4.: Mogens Ottesen Stampe. til Kellingbjerg, han beseglede 1411 til Vitterlighed med Oluf Mortensen (,Gyrstinge), han levede endnu 1525

ANE NR.96
ANDERS ULF
Om ham skriver Peder Dyrskjøt " hans Hustrus Navn har jeg intet sted fundet eller spurgt, tilmed ogsaa ikke heller flere af hans Børn , uden de tre sønner, dog en del har berettet mig, det er hans sønnesøn af navn Anders Andersen Kjærulf 1450 og 1454

4 x TIPOLDEFORÆLDRE
ANE NR.160
JES PERSEN HØRBY
JES boede j Skovbo j Hinsted Herred, som han 1406 fik i Pant af Thomas
Magnusen Seefeld
~

Hans hustru er ukendt.
Deres Søn Ane nr.: 80 Christiern Jensen Hørby
Slægten " HØRBY" hører til den laveste Jyske adel og menes at have taget sit Navn efter Byen Hørby i Hinsted herred, i Aalborg Amt dens Våben er ifølge de Klevenfelske samlinger opbevaret Våben bog en sort angrebslysten Urhane i Sølv felt, og på Hjælmen det samme som på Skjoldet Urhanen. Våbenet har dog haft forskelligt udseende gennem Arene. og det afbildede minder meget om slægtens Stammoders Våben, Skovgård slægtens Falk.

ANE NR. 162
STIG NIELSEN ( SKOVSGÅRD )
Han skrev sig til Egebjerg, og er mon den Stig Nielsen der 1386 var medudsteder af et vidne om Nicolaus Rastorp og hans søskendes ejendomsret til den grund hvorpå Åkjær er bygget og samme år på Sabros Herreds ting til Niels Jensen solgte sin del i Svejstrup hvilken del han havde købt af Elne Sivert Nielsens. Hans hustru er ikke bekendt,
deres Børn:
162 1.: Peder Stigsen
Ane nr. 81.: Mette Stigsdatter Skovsgård
162 2.: Jortret Stigsdatter Skovsgård

ANE NR. 168
JEP JENSEN BENDERUP
Fra DAA1888
Linien paa Korterup.
Jep Jensen til Tustrup (Hellum H.), tilskjødede 1422 Hr. Niels Eriksen (Banner) to Gaarde i Gravlev og er mulig identisk med den Jep Jonsen, der 1413 fik Gods i Hløfdelund (Hørbylund )? af sin Frænde Hr. Peder Mogensen

ANE NR.176
HENRIK EBBESEN UDSEN
Begravet i Aarhus Domkirke.
SLÆGTEN UDSEN(UDSON)

Denner Adelige Nordjyske slægt Udsen førte i sit Våbenskjold en med tre Guldbånd belagt blå Klokke i Sølv , På Hjælmen fem Guldbjælder belagt hvid Tranehals
,i 1308 nævnes en LAURITS EBBESEN af Sønderby. der i følge en gammel Notits lå begraven i Aarhus Domkirke :"Hr Hendrich Ebbesen, hans Våben er de
UDSØNNER, EBBE JUEL og EBBE NIELFZEN: deres Våben er de Udsønners. ESKILD JENSEN (ESCHILLUS JØNSFZ) medforseglede 1329, med Udsøn
Våbenet, et på Hovlbjerg Herreds Ting udstedt Skøde, Skødede 1328 på Viborg Landsting Gården Holm i Hovlbjerg Herred, Vellev sogn, han var død 1333, da Elans datter (Domicella) Margrethe nævnes.
UD EBBESEN, vel søn af Ebbe Nielsen, fik 1329 af PEDER GJØDESEN BILD, tilskødet Debelshede, nu Christiansminde, i Randers; Nørre Amt Enslev sogn i hvilken Hr, SVEND UDSEN ejede Gods, han bekræfte 1345 (UGOTUS EBBISØN) et af CHRISTINE NIELSDATTER RAN I
Hr. RANI JONSENS enke, udstedt Pantebrev og 1368 (VGHOT EBBYFZ) sammen med JENS LAVESSEN UDSØN en af PEDER ALBERTSEN EBERSTEIN til PEDER EBBESEN udstedt Forskrivning.
En fælles stamfader for de forskellige grene af Slægten kan ikke påvises, hvorfor de opføres Gruppevis,
HENRIK EBBESENS efterslægt kan følges gennem 5 led.
Slægtens Hjemstavn må søges i Hovlbjerg Herred hvor den tidligst var bofæstet og foruden HOLM også havde TYLSTRUP, der igennem 200 år, var i dens besiddelse. I Galten Herred ejede den KOLLEPUP i Hadbjerg sogn 1378 -1442, og i Nørre Dyrs Herred SOSTRUP nu BENZON. 1388 og RIMSØ 1430-1494.
ANE NR.178
GOTCHALK ROSTRUP
Der skrev sig til Ristrup i Sabro Herred, han var gift med:
ANE NR.179
MARGRETHE VESTENI
Denne Slægt Vesteni er der ikke noget om kun kendes deres Våbenskjold ,.

Er også ANE NR. 94. ANE NR.180
OTTO FOLRADSEN STAMPE
Er også ANE NR.95. AN E N R. 1 81
INGER TØNNESDATTER VIFFERT
ANE NR.184
NIELS (JENS) PEDERSEN GALSKJØT
Som regnes som Stamfader til " DEN NYERE SLÆGT " .
Han skriver sig til Tunge i Lysgård Herred. han Skødede 1407 Gods i Allinge Kloster
og solgte 1418 en halvgård i Tunge til Niels Thorsen..
Hans hustru er os ukendt,
hans børn:
184 1.: Christiern Nielsen Galskjøt
184 2.: Malte Nielsen Galskjøt
Ane Nr.92.: Thomas Nielsen Galskjøt

Er også ANE NR. 360. AN E N R. 1 88
FOLRAD STAMPE
Han udstedte 1401 en forpligtigelse til Vestervig Kloster og siges 1445 at være Ridder og nærværende i Kapitelhuset i Vor Frue Kirke i Viborg, da Erkedegn, Kantor, Kapitel, tilbød Provsten HANS PABE Prokuratoriet for Læsø.
Han gav på sit Yderste tre Gårde i Ejerslev på Mors til Vestervig Kloster. hvilket Testamente STRANGE NIELSEN fuldbyrdede.
Han var gift med: INGEBORG HENRIKSDATTER DOSENRODE,
hun var gift i 1 st ægteskab med: HENRIK QVITZOV og i
3 die ægteskab med: NIELS STRANGESEN BILD til Norringtoft død 1424, han var gift 1 st Ægteskab med: BARBARA BOSDATTER HØG og i
2 det Ægteskab med: METTE PEDERSDATTER af SNERUM

Er også ANE NR. 361. ANE NR.189
INGEBORG HENRIKSDATTER DOSENRODE
Kun hendes Våbenskjold er kendt.
Af deres børn kendes Ane nr. 94.: Otto Folradsen Stampe.

Er også ANE NR.362. ANE NR. 190
TØNNES PALNESEN VIFFERT
Han var 1460 Hofsinde og beseglede 1470 sin Moders Skøde til Engelbret
Altbertsen, han var 1485 og endnu 1496 Høvedsmand på Annisse, han synes at have været levende 1532. Han var gift med:
Er også ANE NR363. ANE NR.191
KIRSTEN KNUDS DATTER REVENTLOV
Hun skriver sig til Brolykke i Bjerre Herred
Af deres børn kendes Ane nr. 95.: Inger Tønnesdatter Viftert Næste Generation, 5 x Tipoldeforældre

Næste Generation, 5 x Tipoldeforældre
ANE NR.324
NIELS STIGSEN ( SKOUSGÅRD )
Han skal have bygget Egebjerg og givet den Navn efter sit Fædrene Gods på
Sjælland.
Hans hustru er ukendt,
Deres søn: Ane nr.162.: . STIG NIELSEN til Egebjerg
ANE NR.356
GOTSKALK RADZTORP
Han solgte før 1398 , med sin broder Bennedigt og svoger Jes Alisen Kjærgaard, Svingballe og Askjær til Bispen.
Han ejede 1402 Gods i Gylling, og han tilstod sammen med sin søn Jep at de ingen
ret havde til Jep Begeres, kronen tildømte Gods
Han vargift med;
ANE NR. 357
N. N. JEPSDATTER BEGERE
ANE NR.368
PEDER MORTENSEN GALSKJØT
Han fik 1387 tilskødet Gods af Peder Ferke og skrives 1405 af Moldrup i Rinds Herred, han solgte til Dronning Margrethe al sin Arv efter NIELS MYG og solgte
samme år 1406 med Jens Nielsen Munk til Dronningen det Gods de havde a f Jens Ferkes Hustru. Han var 11 september 1406 endnu kun Væbner, men 29 April 1407. Ridder, han levede 6 Marts 1410. Han var gift med:

ANE NR.369
N.N. FERKE JENSDATTER
Datter af Jens Ferke og hustru N. N. De havde af kendte Børn:
368 DYONISIUS PEDERSEN GALSKYT til Strandbygård i Gislum Herred, han beseglede 1406 til Vitterlighed med Faderen,
Ane nr.184.: Niels (Jens ) Pedersen Galskjøt "Den nyere slægt"
Er også ANE NR. 729. AN E N R.376
TETLAVUS STAMPE
Han beseglede 1369 ligesom Brødrene, han udstedte 1385 på Sønderborg en
Ordfejde til Greverne Claus og Gert i Anledningen af det ham overgået Fængsel.
Gift med:
Er også ANE NR. 721. AN E N R.377
IDE N. N.
Som er os ukendt Deres kendte sønner:
376 1.: CLAUS STAMPE levede 1397.
Ane nr. 188.: FOLRAD STAMPE,
Er også ANE NR. 724. ANE NR.380
PALNE JONSEN VIFFERT
Som nævnes 1425 og beseglede 1445 sammen med sin Brodersøn Jon Viffert et
vidne af Ålborg Byting. Han var gift med:
Er også ANE NR. 725. ANE NR.381
LENE TØNNESDATTER RØNNOV
Datter af: Tønne Rønnov og hustru Margrethe Henriksdatter Siggem.
Hun var 1470 Enke og oplod Engelbret Altbretsen gods i Løve Herred, som hun
havde i pant af Jørgen Rud. hun døde 1490 og er begravet i Holbæk
Deres søn Ane nr. 190 Tønnes Palnesen Viffert

Er også ANE NR. 726. ANE NR.382
KNUD JOACIMSEN REVENTLOV
Der skriver sig til Søbo, han var 1459 og 1489 Landsdommer på Fyn, han levede
endnu 1505. Han var gift med:
Er også ANE NR.727. ANE NR. 383
MARGRETHE JØRGENSDATTER URNE
Datter af: Jørgen Urne (Store) og hustru Sidsel Folmersdatter Bille
Deres børn:
382 1.: Jacob Knudsen Reventlov til Søbo og Brolykke, han var Hofsinde 1486 og 1501
382 2.: Anders Knudsen Reventlov der var ugift
382 3.: Anne Knudsdatter Reventlov ,gift med Christen Skram til Urup
Ane nr.191.: Kirsten Knudsdatter Reventlov
382 4.: Karen Knudsdatter Reventlov, gift med Peder Lykke til Demmestrup. Rigsråd død 3 Februar 1535 på Sandholt
382 5.: Margrethe Knudsdatter Reventlov ,gift med Folmer Knob
382 6.: Gese Knudsdatter Reventlov til Brangstrup, gift med Peder Brokkenhus Leerbæk, . Rigsråd.

Næste Generation 6 x Tipoldeforældre
ANE NR: 648
STIG PEDERSEN ( SKOVSGÅRD )
STIG PEDERSEN, han skal i følge slægtens traditioner have været Høvedsmand for Vendelbo Skibsrede og have alt sit Gods i Villerup. Linderumgård og Egebjerg i Vennebjerg Herred, Boller i Børglum Herred og Eskjær i Horns Herred.
Hans hustru kendes ikke.
Deres søn Ane nr. 324.: Niels Stigsen Skovsgård

ANE NR. 712
UNGE MARKVAR RADZTORP
UNGE MARKVARD RATZSTORP til sejlstrup i Børglum Herred, han beseglede 1335 til vitterlighed et Mageskiftebrev mellem Vrejlev kloster og HENRIK Nielsen PANTER, han fik samme år på Framlev Herredsting tilskødet Gård i skjørring sogn af ANDERS KNUDSEN han var 1340 Grev Johan af Holstens Foged på Skanderborg. Samme år bestemte s det ved forliget mellem Kong Valdemar og de Holstenske Grever, at Kongen skulde lade MARKVARD og hans, Arvinger beholde deres Godser i Nørrejylland indtil han blev Udløst, Han var Gift ned: GECILIE LAURENSDATTER af Gylling Hads Herred. og i 2 det ægteskao med: MARGRETHE N. N. fra Tyskland.
ANE NR. 713
CEGILlE LAURENSDATTER (TRUGOTSEN)
Cecilies fader var: LAURITS TRUGOTSEN af Gylling.
THETLAVUS STAMPE Er også ANE NR. 376. ANE NR.720
IDE N.N. Er også ANE NR. 377. ANE NR. 721
PALNE JONSEN VIFFERT. Er ogsa ANE NR.380. ANE NR. 724
LENE TØNNESDATTER RØNNOV. Er også ANE NR. 381. ANE NR. 725 KNUD JOACIMSEN REVENTLOV. Er også ANE NR. 382 . ANE NR. 726 MARGRETHE JØRGENSD. URNE. Er også ANE NR. 383. ANE NR. 727
ANE NR. 736
MORTEN PEDERSEN GALSKJØT
Der vides intet om ham eller hans hustru
deres søn: Ane nr.368.: Peder Mortensen Galskjøt
ANE NR.738
JENS FÆRKE
Ham vides der heller ikke noget om ej heller hans hustru
De havde en Datter: Ane nr.369,: N.N. Ferke Jensdatter

Er også ANE NR,1448. ANE NR.760
JON VIFFERT
han antages at have ejet Torstedlund i Hornum Herred. han beseglede 1397 et vidne af Slet Herredsting og førte det tredelte Skjold, han levede endnu 1406. da han havde Gods i Rinds Herred i Pant, men 1410 udstedtes der et Vidne af Mariager Byting, at han havde Testamenteret sin Hustru sin Gård i Mariager uden Skifte, hendes Livstid og 1419 et andet Vidne, at han var den første der pålagde Saltskat i Als Sogn.
Hans hustru kendes ikke.
Deres sønner:
Ane nr.380.: Palne Jonsen Viffert
760 1.: Viffert Jonsen til Thorstedlund, han førte 1416 trætte med Lars Lunov, Dines og Jes Pedersen . Han var gift med Christine Thomasdatter Vognsen af Hørbylund.

Er også ANE NR.1450. ANE NR. 762
TØNNE RØNNOV
han var 1399 Væbner og kaldtes Nicolausen og Fætter til Detlev Raun og Hanneke Kreyge Rønnow, han deltog samme ar i overfaldet på Dronning Margrethes tilhænger Bispen af Slesvig.
Han beseglede 1411 på Hertuginde Elisabeths side forliget i Kolding og blev samme , år sagsøgt af sin broder Markvard for Bispens tilfangetagelser han gik 1413 over til det Danske parti og blev Høvedsmand på Fresenborg; han var 1419 Høvedsmand på Ærø,1421 beseglede han Vidnet af Viborg Landsting at Sønderjylland hører til Danmarks riger, han faldt under de Danskes angreb på Borgen i Tønder 1422. Han var gift med: ,..
Er også ANE NR.1451. ANE NR. 763
MARGRETHE HENRIKSDATTER SIGGEM
der 1413 havde: Nybølgård af JURIEN KRUMMEDIGE
Deres Datter: Ane nr. 381.: Lene Tønnesdatter Rønnov

Er også ANE NR.1452. ANE NR. 764
JOACIM HENRIKSEN REVENTLOV
til Søbo og Krengerup i Båg, Herred, han udstedte 1429 kvitering til Ratlof Friis for Gods, denne havde overdraget ham på hans Broderbørns vegne, han stadfæstede 1444 det af hans moder udstedt Skøde til Sten Basse han beseglede 1446
LÅLANDS Vilkår og 1448 til Vitterlighed med sin Brodersøn OVE TAGESEN,
Han var 1451 Ridder,. han levede den 14 April 1459 men var død 24 Marts 1460.
Han var gift i 1 st ægteskab med: ALHED MOLTKE EVERTSDATTER og i andet ægteskab med: CATHRINE HAKONSDATTER FRILLI. hun levede 1465 og var enke hun havde i andet ægteskab været gift med: ERIK KRUMMEDIGE.
Er også ANE NR.1453. ANE NR: 765
ALHED MOLTKE EVERTSDATTER
Datter af: Evert Moltke og hustru Bodil Troelsdatter.

deres Børn:
Ane nr.382.: Knud Joacimsen Reventlov
764 1.: Ingeborg Joacimsdatter Reventlov, som var Enke 1510 og var af andet ægteskab, gift med Hans Walkendorf.
Er også ANE NR.1454. ANE NR.766
JØRGEN URNE (Store)
DEN ÆLDRE LINIE.
Som skriver sig til Brolykke i Bjerre Herred, Rygård, Søbysøgård i Åsum Herred Hindema i Vindinge Herred og Bondemosegård i Balling Herred, han trættede 1433 mod Bisp JENS af Roskilde om Hørby. som han påstod at være sit Fædrende Gods, han optrådte igen 1434 sammen med MARKVARD BARSEBEK som arvinger efter LAGE URNE, han var 1438 Væbner og 1458 Ridder og skal 1462 have været Landstingshører på Fyn, han havde 1472 Kerteminde by i Pant, han var endnu 1479 nærværende på Fynbo Landsting. død: 21 Maj 1480 i Odense, begravet i sortebrødre Kloster i Odense, men er vist senere ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, han siges at have været en lærd mand. Han var gift: i 1 st Ægteskab med:
SIDSEL FOLMERSDATTER KNOB eller RIGSTRU P fra VEJ LEGARD
Gift i 2 det ægteskab med: MARGRETHE ERIKSDATTER BILLE, der døde i Barselseng ved Sønnen Lages Fødsel.
Gift i 3 die Ægteskab med: KIRSTEN CLAUSDATTER KRUMSTRUP til Bondemose gård hun er begravet i Roskilde Domkirke.
Er også ANE NR. 1455. ANE NR. 767
KIRSTEN FOLLERSDATTER KNOB
også kaldet SIDSEL
Datter af Follert van dem Knobe og hustru Anna Pedersdatter Oxe
Deres datter: Ane nr.383.: Margrethe Jørgensdatter Urne

Næste Generation 7 x Tipoldeforældre
ANE NR.1296
PEDER JØRGENSEN (Jurisen) GALEN
SLÆGTENSKOVGARD
TOKE EBBESENS AFKOM, '"
:PEDER JØRGENSEN (PEDER JURRISSEN) er begravet i Ringsted kirke. søn af Juris Stigsen Galen og hustru Christine N. N.
Han nenes at være stamfader til Skovsgaardslægten.
gift med: N.N.
Et tidigere Våbenskjold tabte farverne og og Skjoldet er nu reduceret til en sølv Falk i blåt. men til gengæld forbedredes den stående Falk til en flyvefærdig Falk, således ses den i Drosten Peter Hoseeis segl, og således førtes den af en senere efterkommere, der efter deres besiddelse af Skovsgaard i Brusk Herred ved år 1500 antog navnet Skovsgaard .
Hjelmtegnet var to Svanehalse, bidende i en Ring.

om drost Peter på fædrenes side var af slægten er uvist, men hans Farfader var en dattersøn af Toke Ebbesens broder Sune Ebbesen I en linie af Skovsgaard ( Just Nielsens afkom) der selv intet slægtsnavn brugte, tillægges i nogle Slægtsbøger navnet Ravensberg, idet våbenet urigtig beskrives son en på en rød K;ugle stående en flyvefærdig Ravn i blå felt og samme mærke på Hjælmen Denne SIægt uddøde 16 juni 1619 på Mandslinien.

ANE NR.1424
GOTCHALK RADESTORF

GOTCHALK (GOTSKALK) RASTORF, han synes at have været den første mand af slægten der har bosat sig i Danmark, han levede endnu 1348 og mageskiftede sit Gods i Tørring til kronen for Skjørring Mark
_ . .
ANE NR.1426
LAURITS TRUGOTSEN

Som der ikke vides noget om bortset fra at han har en datter ANE NR. 713.: Cecilie.
JON VIFFERTSEN. Er også ANE NR. 760. ANE NR.1448
TØNNE RØNNOW .Er også ANE NR. 762. ANE NR.1450
MARGRETHE HENRIKSDAT. SIGGEM. ErogsåANE NR. 763. ANE NR.1451
JOACIM HENRIKSEN REVENTLOW. Er også ANE NR. 764. ANE NR.1452
ALHED MOLTKE EVERTSDATTER. er også ANE NR. 765. ANE NR.1453
Store JØRGEN URNE. Er pgså ANE NR. 766, ANE NR.1454
KIRSTEN FOLLERTSDATTER KNOB. Er også ANE NR.767. ANE N R.1455
ANE NR.1472
PEDER JENSEN GALSKJØT
Af Bidstrup i Hvolbjerg Herred og OD, han nævnes 1345 og indførte med flere
Jens Brandsen i Gods i vinkel sogn, han solgte OD Hovedgård 1363, til: Chrstiern Vendelbo .
Hans hustru er os ikke bekendt. Deres kendte Børn:
1472 1.: Iver Pedersen Galskjøt, han var 1367 Foged i Thy
Ane nr.736.: Morten Pedersen Galskjøt

Herefter Skrives der kun et ANE NR. i stedet indsættes nogle sider til belysning af Anerne til de to Søskende som er grunden til de mange dobbeltaner.
ANE NR. 1520
VIFFERT PALNESEN VIFFERT
Ham og hustru vides intet om.
Ders søn Ane nr.760.: Jon Viffertsen
ANE NR.1524
NICOLAUS RØNNOV
Den Danske Linie.
Den Danske Linie I Slægtled: NICOLAUS RØNNOW kaldet KIERL1 kaldes 1380 Nicolaus dictus Rennowe og besegler, da med Johannes og Hartvig Hummersbüttel, da de solgte Lykkesholm til EVERT MOLTKE. Han kaldes 1389 CLAUS KERL og var da Ridder, i sit segl " KERLE RENNOWEN " var han Forlover for de Holstenske Grever ved Fredsslutningen i Vordingborg, han var 1397 nærværende ved de Holstenske Grevers arvedeling af Bornhøved.
Han var 1398 Høvedsmand på Ærø og kaldes 1403 dn NICOLAUS in Errøe miles, hans Årti holdes i Domkirken i Slesvig. Gift med:
ANE NR.1525
BERTA. N. N.
Deres søn Ane nr.: 762 Tønnes Rønnow
ANE NR,1528
HENRIK JENSEN REVENTLOW
Han er første led i denne slægt som ikke har nogen forbindelse med de øvrige Reventlower, han beseglede 1358 som forlover for Hertuginde RICADA forliget mellem Kong Waldemar og hende om Als, han var 1363 Ridder og skal have ejet Søbo i Salling herred.
Han var gift med:

ANE NR.1529
INGEBORG N.N.
Deres Søn: Ane Nr.764.: Joacim Henriksen Reventlow
ANE NR.1530
EVERT MOLTKE
Af Ljungby Efverød sogn, han skænkede 1420 til Lunds Domkapitel en Gård i Lyby sogn, han levede endnu 1443 .
Han var gift med:
ANE NR.1531
BODIL TROELSDATTER ( MERETHE)
Hun var søster til Aage Sandbjerg
Deres datter, Ane nr.: Alhed Moltke Evertsdatter
ANE NR.1532
LAGE NIELSEN URNE
Til Hørby i Tudse Herred, han var 1385 sammen med HANS MULE Arving efter TURE KNUDSEN DYRE og til dennes Gods i Flakkenbjerg Herred, han solgte 1392 Hørby og Borreby i Vester Flakkenbjerg Herred og sit øvrige Sjallandske Gods til ZABEL KERKENDORF. Han blev 1397 Ridder ved Kroningsfestlighederne i Kalmar.
Gift med: 1 st Ægteskab Datter af TURE KNUDSEN DYRE og
2 det Ægteskab med: ALHED BREIDE eller SERLING, der 1416 som Enke havde givet Ribe Kannikken ANDERS BROK Fuldmagt til at Indløse fra JENS SKRAM hendes og hendes børns Gods i Bølling Herred.
ANE NR.1533
ALHED BREIDE ( SERLING)
Søn af 2 det Ægteskab, Ane Nr. 766.: " STORE " JØRGEN URNE.
Den Ældre Linies Stamfader.

ANE NR.1534
Follert van dem KNOBE
Til Vadsted i Årstad Herred og Gyllebo i Jerrested Herred, som han skal have ombygget 1434. Han var 1435 med Kong Erich i Stokholm, men var 1438 endnu kun Væbner, men 1445 Ridder og fik da med sin svoger Skøde på Torsø af Mette Jensdatter Due, han betænktes 1447 med Berethe i Anders Jærnskægs Testamente, han var 1449 Rigsråd og var 1451 Høvedsmand på Ørekrog.
Han var gift i sit første ægteskab med: Anna Pedersdatter Oxe og i sit andet ægteskab med: Berethe Bondesdatter Thott, hun var i sit første ægteskab gift med: Peter Brahe til Vitskjøl der levede 1441, og i sit tredie ægteskab med Johan Oxe til Torsø
ANE NR.1535
ANNA PEDERSDATTER OXE
Deres datter af første ægteskab: Ane nr. 767.: Kirsten (Sidsel) Follertsdatter Knob

Næste Generation 8 x Tipoldeforældre

ANE NR. 2592
JURIS STIGSEN ( GALEN) HVIDE
: vides at han blev dræbt 1246 af sit tyende og blev begravet i Sorø
1 var gift i 1 51 ægteskab med Margrethe Vogn Gallens Datter og "
t ægteskab med:
ANE NR. 2593
CHRISTINE N.N.
res søn Ane Nr.1296.: Peder Jurisen Galen.
ANE NR.2848
De MARKVARD (RADESTORP)
~RKVARD de RADESTORP, han var 1281 med sin Broder Vidne ved to af Grev Johan for Preetz kloster udfærdIget Adkomstbreve, han var 1285 Ridder og opholdt I 1297 i Pommern.
SLÆGTEN ROSTRUP.
Denne gamle Slægt må efter sit våben at dømme, have samme oprindelse som AHLEFELTERne, RUMORre og Bosendaler.
Den stammer fra Hertugdømmerne og har antagelig taget Navn af Godset Rastorf ved Preetz, men fra første halvdel af det 14 Arhundrede været bosat i Danmark, og hvor navnet så er blevet fordansket.
Slægten skal have Ord for at være " De Snaksomme Rostrup. "

ANE NR. 2944
JENS NIELSEN (GALSKJØT)
Af OD i Middelsom, Herred, han var 1325 og 1333 medudsteder af et Vidne af Viborg Landsting. Han levede 21 Februar 1344, men var død 3 April 1345, da hans Enke og Sønner udlagde Jens Brantsen Arvepart i OD mm..
han var gift med:
ANE NR.2945
INGERD N.N.
Deres søn: Ane Nr. 1472,: Peder Jensen Galskjøt

ANE NR.3040
PALNE TØNNESEN VIFFERT
Han var gift med:
ANE NR: 3041
LENE RØNNOV
deres søn. Ane nr,1520: Viffert Palnesen Viffert
ANE NR. 3048
MARKVARD GROPER ( RØNNOV )
Geheten RØNNOW, han nævnes således ved forliget i Kolding og var da Væbner,
1376 Kaldtes han Marquat Rønnowen den men Groper Hetet Ridder, han var da forlover ved Jacob Olufsen Lunges forpligt i anledningen af drabet på Hannicen Koppelow, han havde da et Slot i forlening i Danmark og nævnes blandt voldgiftemendene som skulde påkende hertug Albrecht af Mecklenborgs , Arvekrav på Dammark. Han bar gift med:
N. N.
deres søn Ane Nr. 1524.: NICOLAU RØNNOV, . Stamfaderen til den Danske Linie .

ANE'NR.3056
JOHANNES (JENS) HENRIKSEN REVENTLOW
Der nævnes år 1300, og var 1317 vidne ved et forlig mellem brødrene Solder og Neumünster kloster. han beseglede 1336 som ridder et forlig mellem Bordesholm og rådet i Kiel, hans hustru kendes ikke
ANE NR. 3060
CONRAD CORT MOL TKE
Han nævnes1376 og 1377 i Kong Olafs håndfæstning og skriver sig til Bjørnede i Alsted Herred.
Han var død før 14 April 1390. da Dekan og Kapitel i Roskilde udsteder brev om at der for alteret ved Sakrestiet i Kirke. ugentlig skal læses to messer for Hr. Conrad til Fårebæksholms sjæl, hvorfor han i sit Testamente, til Kirke har givet Gods i Høje Tåstrup i Lille Herred ( Smørum Herred) og som hans Enke Fru Margrethe Clausdatter har udlagt. Han var gift med:

ANE NR. 3061
MARGRETHE CLAUS DATTER
Deres Søn ,Ane nr. 1530,: Evert Moltke
ANE NR.3064 NICOLAUS URNE
Han fik 1360 i Pant en Gård Stenbjerg i Gudme Herred og 1372 med sin hustrus Moder fru MARGRETHE HAVBURDSDATTER vidne af Gudme Herredsting om at sidstnævnte på Skiftet efter sin Fader HAVBURD JONS EN havde fået Rygård, han solgte Gård i Høm til Eskil Falk på Vallø, han nævnes endnu 1383 men 1385 nævnes hans Arvinger. Han er gift med:
ANE NR.3065
MARGRETHELAGESDATTERNY
eller HALTE NST ALLER.
Deres søn Ane nr. 1532.: Lage Nielsen Urne.
ANE NR 3068
OTTE van dem KNOBE
Han var Høvedsmand på Tønder og var 1411 Ridder og Holstensk Råd, han var nærværende ved forliget i Kolding og sluttede sig 1414 til Kongen, han var 1419 Høvedsmand på Åbenrå og beseglede 1421 vidnet på Viborg Landsting, at Sønderjylland hører til Danmark, han kaldes i sit segl OTTE ULF VOLRAD van dem Knob. Han var gift med:
ANE NR.3069
N. N. SCHESTED eller SKINKEL
Deres søn: Ane nr.: 1534.: Follert van dem Knobe
ANE NR. 3070
PEDER OXE
Han skrev sig til Asserbo i Holbo Herred, han nævnes 1408, og var 1420 Rigsråd, 1422 var han Høvedsmand på Søborg og 1425 og 1436, på Krogen 1435 tillige på Helsingborg, 1436 var han anfører for den mod Engelbrecht Engelbrechtsen sendte hær. Han var tro tilhænger af Kong Erich af Pommern og opgav først i Juli 1440 sine Slotte Krogen og Helsingborg til kong Christoffer. Han var gift med:
ANE NR 3071
METTE JOHANSDATTER GODOV
Hun levede som Enke 1450 og 1465.

Næste Generation 9 x TIPOLDEFORÆLDRE

ANE NR. 5184
STIG TOKESEN GALLEN
Om ham vides kun at han er fader til Ane nr. 2592 Juris Stigsen Gallen (Hvide)

ANE NR: 5792
PALNE TØNNESEN VIFFERT
Se side 41. gift med
ANE NR. 5793
LENE RØNNOW

ANE NR. 5800
MARKVARD GROBER
geheten RØNNOW
Se side 42. Hustru Ukendt

ANE NR. 5808
JENS HENRIKSEN REVENTLOV
Se side 42. Hustru Ukendt

ANE NR. 5812
CONRAD CORT MOLTKE
Se side 42. Gift med
ANE NR. 5813
MARGRETHE CLAUSDATTER

ANE NR. 5816
NICOLAUS URNE

Se side 42. Gift med:
ANE NR. 5817
MARGRETHE LAGESDATTER NY

ANE NR. 5820
OTTE van dem KNOBE
se side 43. gift med
ANE NR. 5821
N.N. SCHESTED I SKINKEL

ANE NR. 5822 ~
PEDER OXE
Se side 43 - gift med:
ANE NR. 5823
METTE JOHANSDATTER GODOV i
ANE NR. 6080
TØNDE PALLESEN VIFFERT
SLÆGTEN VIFFERT.
'Denne slægt bærer samme Våbenmærke som Slægterne .SKEEL,
STANGENBERG, og SANDBERG, dog med forskellige farver i det tredelte Skjold. Viffert havde farverne, blå, hvidt, rødt, I det hedder sig at slægten kommer fra Bayern og hed før Wested.

Schaben har levet en slægt Westerstetten, som førte det tredelte Skjold, dog beretter Thale Ulftand, at deres første mand var Tønnes Pallesen, som indkom fra Meissen og havde fru ERMEGÅRD von SCHOMBERG af Friherrelig Slægt.
Se side 41.
Tønnes er altså gift med:

ANE NR. 6081
ERMAGÅRD von SCHOMBERG
Deres søn Ane nr. 3040: Palne Tønnesen Viffert

ANE NR. 6096
JOHANNES de RENOVE
Han kaldes 1303 Johannes Filius dui de Renowe, han var da vidne ves Sigfred van Plones forpligtigelser til at tjene byen Lübeck , han var 1317 Ridder
hans hustru ukendt

ANE NR.6112
HENRIK REVENTLOW
Han nævnes 1261 og 1272 samt 1281 sammen med sin broder, han levede endnu 1319 og var da Ridder.
Hans hustru er Ukendt

ANE NR. 6120
EVERT MOLTKE
Han var 1350 Ridder og var gift med en datter af Lunge Slægten

ANE NR. 6121
ELINE OLUFSDATTER LUNGE
Datter af Oluf Olufsen Lunge. hun døde 1367

ANE NR.6128
NICOLAUS URNE
Han oplod 1321 sammen med Niels Tuesen af Hørby og dennes to sønner til Gudhjem kloster en gård Asketorp , som Ingeborg Mogens Skænkeres datter havde givet Klosteret, han fik 1343 gods i Magleby og Stignæs i Flakkenbjerg Herred i pant af Jens Skåning og 1355 af Oluf Jensen af Tystofte gods i Hasleby, han pantsatte 1355 gods i Thjustrup til Ture Knudsen Dyre.
gift med

ANE NR: 6129
N.N. NIELS TUESENSDATTER HVITFELT

ANE NR. 6130
LAVE NY
gift med
ANE NR. 6131
MARGRETHE HAVBURDSDATTER

ANE NR. 6136
VOLRAD de KNOBE
Han nævnes ligesom sin broder 1344 og 1350.

ANE NR. 6140
JOHAN REINDORFF OXE
Han angives at være kommet fra Tyskland til Danmark og her have antaget navnet OXE
SLÆGTEN OXE.
Slægten berettes at have ført navnet REINDORFF , og efter at være indvandret til Danmark, har taget navnet OXE, de skal være Indvandret fra Franken , men kan ikke spores tilbage, men der lever en slægt i Franken der førte navnet OXE og det er sandsynligt at den danske slægt stammer derfra.

Johan REINDORFF OXE var gift med
ANE NR. 6141
ELSIF KETELSKOV.
ANE NR. 6142
JOHAN(HENNEKE)GODOV
Henneke eller Johan Godov nævnes 1362 og kom til Låland (Lolland), hvor han 1394 med sin svoger Jens Jacosen Skave holdt skifte om deres hustruers gods] her tilfaldt der ham Hovegården Ugestorp (Udstolpe) i Musse Herred] han var 14 Oktober 1399 Ridder og nærværende på Kongens retterting på Ingestofte, han levede endnu 1422 . da han beseglede et på Søborg udstedt dokument.
gift med:
ANE NR.6143
METTE NIELSDATTER GALT
Datter af Niels Jensen til Ugestorp hvis Våben var et gående Vildsvin i Skjoldet, og et halvt Vildsvin på Hjælmen

Næste Generation 10 X TPOLDEFORÆLDRE
ANE NR. 10368
TOKE EBBESEN GALEN
ANE NR.11584
TØNDE PALLESEN VIFFERT
Se side 47. gift med
ANE NR. 11585
ERMEGÅRD von SCHOMBERG

ANE NR. 11600
JOHANNES de RENOVE
Se side 48. hustru ukendt
ANE NR. 11616
HENRIK REVENTLOW
Se side. 48. hustru ukendt
ANE NR. 11624
EVERT MOLTKE
se side 48. Gift med
ANE NR. 11625
ELINE OLUFSDATTER LUNGE

ANE NR. 11632
NICOLAUS URNE
se side 49. gift med
ANE NR. 11633
N.N. NIELS TUESENSDATTER HVITFELT

ANE NR: 11634
LAVE TYGESEN NY
se side 49. gift med
ANE NR. 11635
MARGRETHE HAUBURDSDATTER

ANE NR. 11640
VOLRAD de KNOBE
se side 49. hustru Ukendt

ANE NR. 11644
JOHAN REINDORFF OXE
se side 49 . Gift med
ANE NR. 11645
ELSIF KETELSKOV

ANE NR. 11646
JOHAN ( HENNEKE ) GODOV
se side 50. gift med
ANE NR. 11647
METTE NIELSDATTER GALT.

ANE NR. 12192
JOHANNES de RENOVE
Han var 11286 Vidne med Margrethe, Henrik Barmstedets moder, han var 1287 Ridder og vidne med Greverne Gerhard, far og søn, han var 1307 Greve Adolf råd, og sluttede 1313 forlig, sammen med sine sønner, med Reinfelt Kloster om byen Havidhorsets grænser.
Hans hustru ukendt
ANE NR. 12224

GOTSKALK REVENTLOW
Han var 1223 Vidne ved udfærdigelsen af et gavebrev f rå Grev Albert af Orlamünde til Neumünster kloster og ligeledes 1247, sammen med ELER REVENTLOW Vidne, da Greverne Johan og Gert gav Lübk by Privilegier, han gav selv Gods 1245 , Gods ved Floden Stilnau til Bredenberg Kirke,
Gi f t med: ELISABETH , der nævnes 1230 og 1245.
SLÆGTEN REVENTLOW.
Slægten kan føre sine aner tilbage til 1300 tallet den var da dels bosat i Meklenburd og i Holsten, og det lader sig ikke derfor i historisk henseende at afgøre hvorfra slægten har sin hjemstavn .
Den almindelige mening er dog at Slægten stammer f rå Ditmarsken og i det 12. århundrede bosatte sig i Holsten. " DEN HOLSTENSKE LINIE. "

Godtskalk Reventlov var gift med:
ANE NR. 12225
ELISABETH N.N.
Hun nævnes 1230 og 1245
ANE NR. 12240
EVERT MOL TKE
Han betegnes 1310 som Ridder og var 1315 medudsteder ved Transsumptet af dokumentet af 1307 om Niels Ranis sammensværgelse mod Kong Erik, han var 1328 vidne for Kong Erik i dennes Privilegiebrev til byen Rostock Hans hustru kendes ikke, men de havde 6 sønner:
12240-1,: Conrad Moltke der 1336 nævnes sammen med sine brødre Albert og Hanneke og sin svoger G6dske Plate, han skulle så være flyttet til danmark og være den Corad Moltke , der sammen med sin broder Efradus (Evert) medbeseglede Bo Jensen Sjællandsfars skøde til Jens Magnussen i Antvorskov på gården Kløvested
12240-2,: Hanneke Moltke, han levede endnu 1363
12240-3.: Albert Moltke, der var Lensmand på Dronningholm i Sjælland 1367 12240-4,: Fikke Moltke der er den bedst kendte af Brødrene
ANE NE. 6120.: Evert Moltke se hos ham
12240-5,: Arnold Moltke , han var Ridder 1360.
ANE NR.12242
OLUF OLUFSEN LUNGE
Han pantsatte 1302 gods i Ølby og Vidskølle til St. Clara kloster, for den gæld hans moder og broder og han selv stod i for hans to søstres indtagelse i Klosteret , han beseglede 1316 til Vitterlighed med Oluf Flemming og fik samme år tildømt gods i Kjelletzbinte , Sæltofte m.m. som var ham pantsat af Anders Nielsen og Hr. Svenning Truelsen.
Han var 1321 medudsteder af et vidne aj Sjællands Landsting
Hans hustru er ikke kendt.
ANE NR. 12256
JOHANNES URNE
Han trættede 1279 med Bisp Tyge i Ribe om en gård i Herreskov og 1283 - 1285 med Abbeden i Løgum kloster om gods i Bjolderslev Mark og byen Urne, som Knud Snubbe havde Testamenteret til klosteret, han gjorde 1288 med tre andre Mark skel mellem Løgumkloster og ejeren af Kummerslev
Hans hustru kendes ikke, de havde fire sønner:
12256-1.: Mattis Urne nævnt 1315
12256-2.: Jacob Urne , han var Ridder 1313
12256-3.: Johannes Urne , nævnt 1321
ANE NR. 6128 Nicolaus Urne se hos ham
.
ANE NR. 12262
HAVBURD JONSEN
til Rygård
Som ikke er nævnt andre steder end han havde en datter, ANE NR.6121.
MARGRETHE HAUBURSDATTER til Rygaard (I Nørager sogn i Snderhald Herred i Randers Amt

ANE NR. 12272
ULF de KNOBE
Han var Ridder og har 1322 beseglet Grev Johans stadfæstelse på en Gave, som Hr. HARTVIG WULF og hans Sønner havde givet til et Vikariat i Kiel.

Hans hustru kendes ikke, de havde tre sønner:
12272-1.: Hartvig Knobe han nævnes med sin broder 1344 og 1350. ANE NR. 6136.: Volrad de Knobe, han nævnes som nævnt med sin broder
12272-2.: Markvar de Knobe han beseglede1330 til Vitterlighed med Hr. Wulf de Brokove og hans sønner.
SLÆGTEN KNOBE.
I de fleste Våbenbøger gøres der forskel på " De gamle knober" og " De nye Knober" De gamle knobe r har Våben svarende til Slægten Kalf, med hvem de også er beslægtet.
De nye knober er særdeles velkendte, det formodes at de har Navn efter det holstenske Gods Knoop, men deres Våben er en springende hvid Ulv i blåt felt Og på Hjelmen en Skandsekurv med en oprejst (Opspringende) hvid Ulv

ANE NR. 12284
WOLF GODOV
Han nævnes 1342 i Holstenske Grevers fejde med Kong Valdemar.
ANE NR.12286
NIELS JENSEN GALT
Der vides intet om ham ud over har er fader til :
ANE NR.6143 METTE NIELSDATTER GALT

NÆSTE GENERATION 11 X TIPOLDEFORÆLDRE

ANE NR. 20736
EBBE SKJALMSEN GALEN
Hvide Slægten
Han døde 1150 og er begravet i Sorø.
Han var gift med :
ANE NR. 20737
RAGNHILD N.N.

ANE NR 23200
JOHANNES DE RENOVE
se side 52
ANE NR. 23232
GOTSKALK REVENTLOV
se side 52. gift med:
ANE NR. 23233
ELISABETH N.N.

Se side 53 EVERT MOL TKE ANE NR. 23248
Se side 54 OLUF OLFSEN LUNGE ANE NR. 23250
Se side 54 JOHANNES URNE ANE NR. 23264
Se side 54 HAUB.URD JONSEN ANE NR. 23270 til Rygård
Se side 55 ULF de KNOBE ANE NR. 23280
Se side 56 WOLF GODOV ANE NR. 23292
Se side 56 NIELS JENSEN GALT ANE NR. 23294

ANE NR. 24384
BERTOLDUS de RENNOVE
Han havde 1238 solgt Byen Wulfdorf til Hamborg Kapitel, han var 1233 Ridder og havde 1265 solgt en afgift af byen Lebatz til Domkirken i Lübeck
Hans hustru kendes ikke.
ANE NR.24480
EVERT ( EVERHARD / EVERAD ) MOLTKE
EVERT MOLTKE (Everhard/Everad) han nævnes fra 1278 ofte med Broderen, senest 1284, og må vel være den Hr.Æfradus dictus Moltik der 1295 bekræfter et af Kong Erik i Slangerup udstedt skøde, forekommer endnu 1306 som medbesegler for Præsten i Neuborg.
ANE NR. 24484
OLUF LUNGE
Han udstedte1268 med Oluf Rostok, Oluf Rasmussen. Mag. Rane og flere i Næstved, vidne omdet til st. Clara klostret i Roskilde udstedte pantebrev og var1282 mægler i en strid mellem Sorø kloster og Hr. Peder Olufsen af Trufstorp , han fik 1285 af Dekanen i Roskilde Mag. Rane der kaldte ham "genero nostro " , fuldmagt til at skøde st. Clara kloster en gård i Allindelille , der havde tilhørt Dekanens broder Hr. Oluf Rostok, han var 1287 Bispen i Roskilde dens foged i Bjernede og Tolby og Skødede og pantsatte da gods dertil fra Frk. Agnes, Kong Erik Plovpennings datter der kalde ham sin Ven.
Han beseglede 1290 til vitterlighed med Roskilde Borgeren Niels Hermandsen.
Han var død 1302, da hans Enke levede, hendes navner Ukendt
SLÆGTEN LUNGE:
Få slægter har indtaget så fremragende plads i den danske Adels historie som de såkaldte " Gamle Lunger " det skyltes dog mindre deres rigdom og Sociale anseelse , skønt den en kort tid fra 1350 til ca. 1450 frembragte flere betydelige Mænd, end den omstændighed at deres sidste Kvindelige Ætling blev Stammoder til flere af vore talrigeste og anseteste slægter, Bille, Brahe, Krabbe. Krafse, nye Lunger og derigennem indirekte til omtrent hele det 16 og 17 århundredes Danske Adel.
Med god grund vælger Fru Lisbeth Bryske derfor " Lungerne " til udgangspunkt i sine Slægtsbøger, thi det er en stor undtagelse at træffe en Anetavle fra det 16 År hundrede i hvilket de gamle Lungers velkendte Våben ikke indgår, dette Våbenskjold var tre Guld Liljer oftest samlet i Skjoldets midte i rødt felt, på Hjælmen to røde Væselhom hver besat med tre Guld lilier.
Lungeslægten var fra tidligste tid nøje knyttet til Sjælland, den uddøde på
Mandslinien ved år 1480, men navnet optoges som bekendt af en Spindelinie af slægten Dyre,

LUNGES VÅBENSKJOLD

ANE NR. 24512
MATTIS KJELSEN URNE
Han ledsagede 1238 Bispen af Slesvig ved Granskningen i en Trætte mellem Løgum kloster og Ubbe Tordsen, han var 1245 vidne ved det mellem disse sluttede forlig,

ANE NR. 24568
HENRIK GODOV
Han var Ridder, han er næbbe den nedenfor nævnte, men kan være en Sønnesøn
af ham, han var 1320 nærværende ved Arvedelingen mellem Grev Adolf og Johan af Holsten, han boede i Reinfald sogn,

SLÆGTEN GODOV
Denne slægt menes at have taget navnet efter byen Godov ved Pløen, her nævnes 1244 en Ridder Henrik Godov.
Slægtens Våben var et hvidt Ulvehoved i blåt feldt og samme mærke på Hjælmen. Jytte Gyldenstjeme siger et Bjørnehoved og Thale Ulftand siger et Kamel hoved. Slægten var hjemmehørende på Lålland
Henrik Godov var gift med:
ANE NR. 24569
ELENE HENRIKSDATTER MEINSTORF

Næste Generation 12 X TIPOLDEFORÆLDRE
ANE NR. 41472
SKJALM HVIDE
Han var Høvedsmand på Sjælland, såret og fanget 1063 j Slaget ved Niså, Høvedsmand på Rugen I han var Knud Lavards Fosterfader.
Han døde 1113 og er begravet i Fjenneslevtille Kirke, men siden af Biskop Absalon henført til Sorø
Han var gift med

ANE NR. 41473
SIGNE N.N.
Deres Børn:
41472-1.: TOKE SKJALMSEN, boede på Eskebjerg på Hindsholm.levede 1150.
men var død 1161. Gift i l' ægteskab med: RANGHILD og
Gift i 2' ægteskab med:GYDE. ~
ANE NR. 20736. EBBE SKJALMSEN se hos ham.
41472-2.: . ASSER RØG, boede i Fjenneslev Død: 1151. Gift med:
INGER ERIKS DATTER, Datterdatter af Kong Knud den Hellige, hun døde: 1157.
Deres Børn var Esbern Snare, Biskop Absalon, og en datter, INGEFRED, gift med: PEDER
41472-3.: SUNE SKJALMSEN, gift, l' med CECILIE og 2' med INGE. De havde
en Søn: JON GALEN og en datter GECILIA moder til JENS KAARE der 1247 var 'Abbed I Sorø
41472-4.: MOGGA SKJALMSDATTER, indgav sig som Enke til Roskilde
kloster.
41472-5.: MARGRETHE SKJALMSDATTER, var nonne i Roskilde.
Intet Dansk Adelsnavn har den klang i Danske Ører som Hvide slægten, for den almindelige Bevidsthed, står navnets bærere, ikke alene som den ubetingede mest berømte, men også som den ældste og talrigeste af vore Middelalderslægter.
Hvad berømmelse angår, da vil navnene "SKJALM HVIDE", " ABSALON", " ESBERN SNARE", " ANDREAS SUNESON ", utvivlsom stedse sikre dem
Forrangen, takket være SAXOS GRAMATICUS Vor nyere tids Historie afviser, den gamle myte om at slægten nedstammer fra PALNATOKE". Ovenstående Slægtoversigt er Skjalm Hvides Slægt dog med hovedmålet lagt på! Skjalm Hvides Søn EBBE SKJALMSEN, som er stamfaderen til Slægten GALEN, hvis Våben skal være Skjalm Hvides.

ANE NR. 46496 BERTOLDUs de RENNOVE
se side 58.
ANE NR. 46496 EVERT(EVERHARD/EVERAD) MOLTKE
se side 58.
ANE NR. 46500
OLUF OLUFS EN LUNGE ~
se side 58
AN E NR. 46528 MATTIS KJELDS EN URNE
Se side 59
ANE NR. 46584 HENRIK GODOV
Se side 59. gift med:
ANE NR.46585 ELENE HENRIKSDATTER MAINSTORF
AN E NR. 48960 JOHANNES MOLTKE
Han nævnes 1255, til vitterlighed da Biskob Rudolf af Schwerin, stadfæstede Klostret Doberans rettigheder, han var 1257 Ridder og vidnede ved Fyrst Johan af Meklenborgs forlehningsbrev til Klostret Doberan på landsbyen Albertsdorf og ved Johans 1266, til byen Wismar udstedte privilegeringsbrev.

Johannes Moltkes Børn;
48960-1.: Matheus Moltke, han nævnes første gang 1274 da Fyrst Wizlaw den 2' af
Rugen tildeler Matheus et " Everhardus dicti Molteke." landsbyen
Retheburitz ( Redebas) han er Ridder hos Fyrsten 1274 til dennes død 1303, derefter hos Fyrst Wixlaw den 3' "'
Ane Nr. 24480.: Evert Moltke se hos ham.
SLÆGTEN MOL TKE
En gammel Meklenborgsk Adelsslægt, hvis danske stamfader må være en broder til den i Tyskland som vidne 1254 ved Fyrst Jeromar af Rugens stedfæstelse af visse,
lObeck foeundte Privilegier nemlig Frederik Moltke
ANE NR. 49024 KJELD URNE
Han boede i Byen Urne og ligger begravet på Bjolderup kirkegård, hvorfra hans
Runesten med Indskriften ,. KETIL URNÆ llGIR HIR .. er ført til Kiel.

SLÆGTEN URNE.
Hvis man vil betinge begrebet Slægt ikke blot af fælles herkomst, men også brugen af fælles Slægtsnavn, må Urne Slægten ubetinget anses for den Ældste af alle kendte danske Adelsslægter, den kan føres tilbage til Slutningen af det 12 år- hundrede. Slægtens hjemsted er den nu forsvundne Landsby Urne i Bjollerup sogn ved Abenrå, af den har slægten sit Navn og på grund af dettes tilfældige lighea med det gamle ord ARNE eller ØRN, har den sikkert til Våbenmærke valgt den gyldne Ørneklo
I Nørrejylland førtes Våbenet 1367 af NIELS ESBERSEN PAASK, og af Slægten Vognsen af Hørbylund, hvis stamfader THOMES 'TORDSEN levede 1422.
Efter sJægtsbøgernes beretning siges at Stamfaderen KNUD eller CLAUS (JEP) URNE 1210 ejede Arreskov og var Hofmester hos Dronning Dagmar og synes at have været lige så upålidelig.
Næste Generation 13 X TIPOLDEFORÆLDRE
ANE NR. 92800
N.N. RØNNOW

SlægtenRønnov.
Denne Ældgamle fra Holsten stammende Adelsslægt har antagelig sit navn efter byen Rønnov ved Segeberg , men er af fælles oprindelse med Rantzau , Split og fire Holstenske slægter.

ANE NR. 92992
JJOHANNES MOLTKE
se side 62
ANE NR. 93056
KJELD URNE
Se side 63